Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy công ty TNHH Đại Thắng
 • Số ký hiệu:
 • 1414/TB-SXD
 • Ngày ban hành:
 • 09/26/2019
 • Người ký:
 • Bùi Văn Luyện
 • Đơn vị ban hành:
 • Chuyên mục:
 • Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • V/v: đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Tổng hợp, trả lời một số nội dung vướng mắc trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng của BQLDA các công trình huyện Tủa Chùa tại Văn bản số 12/BQLDA-KHKT ngày 22/7/2019
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 9 năm 2019
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 8 năm 2019
 • Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về huy động vốn đầu tư trong các dự án phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy công ty TNHH Đại Thắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019
 • Điều tra, khảo sát đơn giá nhân công thực tế trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2019
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh