Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sử dụng vốn hộ trợ phát triển chính thức (ODA) của nhóm 05 ngân hàng quốc tế theo Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 • Số ký hiệu:
 • Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Chuyên mục:
 • Tài liệu chuyên ngành khác
 • Tải file
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh