Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 24/01/2006 của Sở Xây dựng
 • Số ký hiệu:
 • Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giá
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hành:
 • Chuyên mục:
 • Chứng chỉ hành nghề
 • Tải file
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh