Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 10 năm 2020
 • Số ký hiệu:
 • 1520/CBGVLXD/XD-TC
 • Ngày ban hành:
 • 11/2/2020
 • Người ký:
 • Nguyễn Minh Lượng
 • Đơn vị ban hành:
 • Chuyên mục:
 • Đơn giá, chỉ số giá xây dựng
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 10 năm 2020
 • Tham gia ý kiến vào dự thảo bộ Đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên (tải file dự thảo mục Thông báo mới)
 • Triển khai đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, theo đúng quy định của pháp luật
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 9 năm 2020
 • Quyết định bãi bỏ Khoản 3 Điều 56 của Quy định phân cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 8 năm 2020
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2020
 • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2020
 • Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão, trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh