Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2018
  • Số ký hiệu:
  • 528/CBGVLXD/XD-TC
  • Ngày ban hành:
  • 06/4/2018
  • Người ký:
  • Bùi Văn Luyện
  • Đơn vị ban hành:
  • Chuyên mục:
  • Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá
  • Tải file