DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
1-30 of 1128<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
2017/QĐ-SXD Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 51) cho 04 tổ chức
Quyết định số 2076/QĐ-SXD Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 8-2021)
2070/TB-HĐCCC Thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định
2079/QĐ-SXD 15/10/2021 Quyết định Về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 1764/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Số 1968/CBGVLXD-SXD 09/30/2021 Công bố Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 9 năm 2021
số 1252/QĐ-UBND 07/15/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
3373/BXD-GĐ 08/23/2021 Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
1716/CBGVL-SXD 08/27/2021 Công bố Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 8 năm 2021
1502/CBGVL-SXD 08/4/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2021
1270/CBGVLXD-SXD 07/5/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2021
1030/CB-SXD 06/8/2021 Công bố danh mục địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
1030/CB-SXD Công bố danh mục các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
1030/CB-SXD 06/10/2021 Công bố danh mục các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
897/QĐ-SXD 05/24/2021 Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 01, tháng 02, tháng 3 năm 2021 và Quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
271/QĐ-SXD 03/1/2021 Quyết định về việc công bố Chỉ số giá xây dựng các Quý I, II, III, IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
948/CBGVLXD-SXD 06/2/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 5 năm 2021
774/SXD-KTXDTH 05/11/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 4 năm 2021
465/CBGVLXD/XD-TC 04/2/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 03 năm 2021
338/VBGVLXD/XD-TC 03/15/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 02 năm 2021
157/CBGVLXD/XD-TC 02/22/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 01 năm 2021
2000/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Về việc Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1999/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1998/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1988/CBGVLXD/XD-TC 01/8/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 12 năm 2020
1749/CBGVLXD/XD-TC 12/17/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 11 năm 2020
1870/SXD-KTXDTH 12/14/2020 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
1520/CBGVLXD/XD-TC 11/2/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 10 năm 2020
1408/SXD-KTXDTH 10/6/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo bộ Đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên (tải file dự thảo mục Thông báo mới)
1396/SXD-HTKT,QLN&BĐS 10/2/2020 Triển khai đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, theo đúng quy định của pháp luật
1-30 of 1128<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh