VĂN BẢN: Định mức xây dựng
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sá Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị
Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị
Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nư Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị
Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 Công bố Đị Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị
Định mức rà phá bom mìn vật nổ theo văn bản số 148 Định mức rà phá bom mìn vật nổ theo văn bản số 1487/BXD-KTTC ngày 12/7/2007 của Bộ Xây dựng về thỏa thuận định mức rà phá bom mìn, vật nổ
Công văn số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây Công văn số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng Công bố định mức chi phí lập, thẩm định Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng
Định mức vật tư trong xây dựng (Công bố kèm theo v Định mức vật tư trong xây dựng (Công bố kèm theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)
Điịnh mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát tr Điịnh mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng theo văn bản công bố số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng
Định mức xây dựng công trình - Phần xây dựng (công Định mức xây dựng công trình - Phần xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâ Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (công bố kèm theo Văn bản số 1751/ BXD-VP của Bộ Xây dựng)
Văn bản số 1784 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Văn bản số 1784 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Định mức vật tư
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặ Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình (công bố kèm theo Văn bản số 1783/ BXD-VP của Bộ Xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí ng Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (công bố kèm theo Văn bản số 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng
Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1778 - BXD - VP của Bộ Xây dựng)
Văn bản số 1780 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Văn bản số 1780 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Định mức phần thí nghiệp vật liệu, cấu kiện
Văn bản số 1782 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Văn bản số 1782 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Định mức phần lắp đặt máy và thiết bị
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặ Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm (công bố kèm theo Văn bản số 1777/ BXD-VP của Bộ Xây dựng)
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo s Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh