VĂN BẢN: Tiêu chuẩn, quy chuẩn XD
51-59 of 59<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Bổ sung TCVN 323:2004 - Tiêu chuẩn hệ số sử dụng đ Bổ sung TCVN 323:2004 - Tiêu chuẩn hệ số sử dụng đất.....
TCXDVN 194: 2006 - Nhà cao tầng - Công tác khảo sá TCXDVN 194: 2006 - Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
TCXDVN 390:2007- Bê tông cốt thép lắp ghép - Thi c TCXDVN 390:2007- Bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
TCXDVN 389: 2007 - Sản phẩm bê tông ứng lực trước TCXDVN 389: 2007 - Sản phẩm bê tông ứng lực trước- Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu
22TCN 21-84 - Tiêu chuẩn Nhựa pha dầu 22TCN 21-84 - Tiêu chuẩn Nhựa pha dầu
TCXDVN 371: 2006 - Nghiệp thu chất lượng công trìn TCXDVN 371: 2006 - Nghiệp thu chất lượng công trình xây dựng
TCXDVN 372: 2006 - Ống bê tông cốt thép thoát nước TCXDVN 372: 2006 - Ống bê tông cốt thép thoát nước
TCXDVN 104: 2007 - Đường đô thị - Tiêu chuẩn thiết TCXDVN 104: 2007 - Đường đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
Danh mục hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Danh mục hệ thống tiêu chuẩn xây dựng
51-59 of 59<  1  2  3  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh