VĂN BẢN: Tiêu chuẩn, quy chuẩn XD
26-50 of 59<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Tiêu chuẩn về lập và ban hành quy trình điều tiết Tiêu chuẩn về lập và ban hành quy trình điều tiết hồ chứa nước - công trình thủy lợi 14TCN 121-2002
Tiêu chuẩn quy phạm đo kênh và xác định tim công t Tiêu chuẩn quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh 14TCN 40-2002
Tiêu chuẩn xác định độ ẩm của đất tại hiện trường Tiêu chuẩn xác định độ ẩm của đất tại hiện trường 14TCN-150-2006
Tiêu chuẩn xác định khối lượng thể tích đất Tiêu chuẩn xác định khối lượng thể tích đất
Tiêu chuẩn xác định độ chặt đất đắp tại hiện trườn Tiêu chuẩn xác định độ chặt đất đắp tại hiện trường 14TCN-152-2006
Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường trên đất yế Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đường trên đất yếu 22TCN 262-2000
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hạch xây dựng b Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng
TCVN 4419 : 1987 - Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc TCVN 4419 : 1987 - Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCXD 160 : 1987 - Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ ch TCXD 160 : 1987 - Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
TCXDVN 33 : 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống TCXDVN 33 : 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 303 : 2006 - Công tác hoàn thiện trong xây TCXDVN 303 : 2006 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
TCXDVN 375 : 2006 - Thiết kế công trình chịu động TCXDVN 375 : 2006 - Thiết kế công trình chịu động đất
Quy phạm trang bị điện - TCN 11 - 2006 Quy phạm trang bị điện - TCN 11 - 2006
TCXDVN 297 : 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xâ TCXDVN 297 : 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận
TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCXDVN 392:2007- Cống hộp Công hộp bê tông cốt thé TCXDVN 392:2007- Cống hộp Công hộp bê tông cốt thép đúc sẵn
TCVN 4054: 2005 - Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054: 2005 - Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
TCVN 1770:1986 - Cát xây dựng TCVN 1770:1986 - Cát xây dựng
TC XDVN 391:2007-Bê tông bảo dưỡng ấm tự nhiên TC XDVN 391:2007-Bê tông bảo dưỡng ấm tự nhiên
TCXDVN 373 : 2006 - Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy h TCXDVN 373 : 2006 - Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD về Quy chuẩn công trì Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD về Quy chuẩn công trình xây dựng sử dụng năng lượng
TCXDVN314:2005- Tiêu chuẩn hàn kim loại TCXDVN314:2005- Tiêu chuẩn hàn kim loại
TCXDVN 309:05 -Tiêu chuẩn Trắc địa xây dựng TCXDVN 309:05 -Tiêu chuẩn Trắc địa xây dựng
QĐ35-2006-BXD- Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài QĐ35-2006-BXD- Áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài
TCXDVN 374: 2006 - Hỗn hợp bê tông trộn sẵn TCXDVN 374: 2006 - Hỗn hợp bê tông trộn sẵn
26-50 of 59<  1  2  3  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh