VĂN BẢN: Tiêu chuẩn, quy chuẩn XD
1-25 of 59<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
TCVN 7891:2008 tiêu chuẩn(Phương pháp thử vật liệu TCVN 7891:2008 tiêu chuẩn(Phương pháp thử vật liệu chịu lửa,cách nhiệt,cách âm,hút âm )
Tiêu chuẩn số QCXDVN 01:2008 Quy chuẩn kỹ thuật Qu Tiêu chuẩn số QCXDVN 01:2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng
Tiêu chuẩn số TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt tra Tiêu chuẩn số TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện - Phần an toàn điện
Tiêu chuẩn Số TCVN 7888:2008 Tiêu chuẩn này áp dụn Tiêu chuẩn Số TCVN 7888:2008 Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc bê tông ứng lực trước, được sản xuất theo phương pháp quay li tâm
Tiêu chuẩn Số TCXDVN 361:2006 Chợ - Tiêu chuẩn thi Tiêu chuẩn Số TCXDVN 361:2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu chuẩn Số TCVN 353:2004 Nhà ở - Tiêu chuẩn thi Tiêu chuẩn Số TCVN 353:2004 Nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu chuẩn Số TCN 59:2002 Công trình thuỷ lợi - Kế Tiêu chuẩn Số TCN 59:2002 Công trình thuỷ lợi - Kết cấu bêtông cốt thép - Yêu cầu kĩ thuật thi công
Tiêu chuẩn TCVN 6085-1995 - Bản vẽ kỹ thuật, bản v Tiêu chuẩn TCVN 6085-1995 - Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn
Tiêu chuẩn TCVN 6083-1995 - Bản vẽ kỹ thuật, bản v Tiêu chuẩn TCVN 6083-1995 - Bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc trình bày chung
Tiêu chuẩn TCVN 6081-1995 - Bản vẽ nhà và công trì Tiêu chuẩn TCVN 6081-1995 - Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt
Tiêu chuẩn TCVN 6080-1995 - Bản vẽ xây dựng - Phươ Tiêu chuẩn TCVN 6080-1995 - Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu
Tiêu chuẩn TCVN 6079-1995 - Bản vẽ xây dựng và kiế Tiêu chuẩn TCVN 6079-1995 - Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ, tỷ lệ
Tiêu chuẩn TCVN 6078-1995 - Bản vẽ nhà và công trì Tiêu chuẩn TCVN 6078-1995 - Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu chế sẵn
Tiêu chuẩn TCVN 6048-1995 - Bản vẽ nhà và công trì Tiêu chuẩn TCVN 6048-1995 - Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Ký hiệu cho cốt thép bê tông
Tiêu chuẩn TCVN 6003-1995 - Bản vẽ xây dựng - Cách Tiêu chuẩn TCVN 6003-1995 - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và các bộ phận công trình
Tiêu chuẩn TCXD 190-1996 Móng cọc tiết diện nhỏ Tiêu chuẩn TCXD 190-1996 Móng cọc tiết diện nhỏ
Tiêu chuẩn TCXDVN 305-2003 Bê tông khối lớn - Quy Tiêu chuẩn TCXDVN 305-2003 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu
Tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tô Tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
Tiêu chuẩn TCXD 204-1998 Bảo vệ công trình phòng c Tiêu chuẩn TCXD 204-1998 Bảo vệ công trình phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 272 - 2001- Thi công đường Tiêu chuẩn ngành 22TCN 272 - 2001- Thi công đường giao thông
Tiêu chuẩn TCXDVN 326 : 2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu Tiêu chuẩn TCXDVN 326 : 2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện ban hành kèm th Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ Công thương
TCXDVN 276-2003 Công trình công cộng - Nguyên tắc TCXDVN 276-2003 Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế ban hành kèm theo Quyết định 08/2003/QĐ-BXD
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam \\"Nhà ở và công trình Quy chuẩn xây dựng Việt Nam \\"Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe\\" ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đóng và ép cọc T Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đóng và ép cọc TCXDVN286-2003
1-25 of 59<  1  2  3  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh