VĂN BẢN: Thông tin quy hoạch
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của T Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020
Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v củ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án QHCT khu tái định cư Lay Nưa, thị xã Mường Lay thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên
Nghị định 59/1995/NĐ-CP ngày 7/10/1995 của Chính p Nghị định 59/1995/NĐ-CP ngày 7/10/1995 của Chính phủ về việc chia tách huyện Điện Điên, tỉnh Lai Châu
Nghị định 110/2003/NĐ-CP ngày 26/9/2003 của Chính Nghị định 110/2003/NĐ-CP ngày 26/9/2003 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu
Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 5 năm 200 Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Quyết định số 18/2001/QĐ-UB, ngày 23 tháng 3 năm 2 Quyết định số 18/2001/QĐ-UB, ngày 23 tháng 3 năm 2001 của UBND tỉnh Lai Châu Về việc phê duyệt quy hoạch Chi tiết khu trung tâm Thị trấn Mường Ẳng - huyện Tuần Giáo tỉnh Lai châu
Quyết định số 1453/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2 Quyết định số 1453/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa thuộc dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên
Quyết định số 1278/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 12 năm 2 Quyết định số 1278/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lực xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa thuộc Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên
Quyết định số 469/QĐ-UB, ngày 23 tháng 5 năm 2005 Quyết định số 469/QĐ-UB, ngày 23 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán dự án quy hoạch tái định cư thị xã Mường Lay thuộc Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên
Quyết định số 341/QĐ-UB, ngày 14 tháng 4 năm 2005 Quyết định số 341/QĐ-UB, ngày 14 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh V/v: Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên
Quyết định số 183 /QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 20 Quyết định số 183 /QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lực xã Mường Báng huyện Tủa Chùa
Quyết định số 182/QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 Quyết định số 182/QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
Quyết định số 181/QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 Quyết định số 181/QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng xã Tủa Thàng huyện Tủa Chùa
Quyết định số 177/QĐ-UB, ngày 28 tháng 02 năm 200 Quyết định số 177/QĐ-UB, ngày 28 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Công nhận khu trung tâm huyện lỵ - huyện Điện Biên Đông
Quyết định số 93/QĐ-UB, ngày 25 tháng 01 năm 2005 Quyết định số 93/QĐ-UB, ngày 25 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh V/v: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Phường Thanh Trường
Quyết định số 771/ QĐ-UB, ngày 07 tháng 7 năm 2004 Quyết định số 771/ QĐ-UB, ngày 07 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện lỵ, huyện Điện Biên
Quyết định số 39/2004/QĐ-UB, ngày 02 tháng 08 năm Quyết định số 39/2004/QĐ-UB, ngày 02 tháng 08 năm 2004 của UBND tỉnh V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm đô thị Huyện lỵ Mường Nhé
Quyết định số 38 /2004/ QĐ - UB, ngày 30 tháng 7 n Quyết định số 38 /2004/ QĐ - UB, ngày 30 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Mường Nhé
Quyết định số 25/2001/QĐ-UB, ngày 22 tháng 5 năm 2 Quyết định số 25/2001/QĐ-UB, ngày 22 tháng 5 năm 2001của UBND tỉnh Lai Châu Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu
Quyết định số 18/2001/QĐ-UB, ngày 23 tháng 3 năm 2 Quyết định số 18/2001/QĐ-UB, ngày 23 tháng 3 năm 2001của UBND tỉnh Lai Châu Về việc phê duyệt quy hoạch Chi tiết khu trung tâm trị trấn Mường Ẳng, huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên
Quyết định số 05/2001/ QĐ-UB, ngày 05 tháng 01 năm Quyết định số 05/2001/ QĐ-UB, ngày 05 tháng 01 năm 2001 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ẳng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu
Quyết định số 1018/ QĐ-UBND ngày 14/09/2007 V/v c Quyết định số 1018/ QĐ-UBND ngày 14/09/2007 V/v của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tủa Chùa đến năm 2020
Quyết định số 196/ QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBN Quyết định số 196/ QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Điện Biên Đông đến năm 2020
Quyết định số 197/ QĐ-UBND ngày 21/02/2008 V/v của Quyết định số 197/ QĐ-UBND ngày 21/02/2008 V/v của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Chà đến năm 2020
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh