VĂN BẢN: Tài liệu chuyên ngành khác
1-25 of 27<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Vv hạch toán, quản lý và sử dụng các khoản thu từ Vv hạch toán, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với một số dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG gđ 2016-2020 tỉnh ĐB
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến n Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Chương trình dự toán Chương trình dự toán
Tài liệu về quy trình thi công đường giao thông th Tài liệu về quy trình thi công đường giao thông theo 22TCN271-01
Tài liệu về đặc tính, trọng lượng một số VLXD và q Tài liệu về đặc tính, trọng lượng một số VLXD và quy đổi đơn vị trong xây dựng
Tài liệu về thống kê và kiểm tra các hồ sơ pháp lý Tài liệu về thống kê và kiểm tra các hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tài liệu về trọng lượng đơn vị của một số vật liệu Tài liệu về trọng lượng đơn vị của một số vật liệu xây dựng
Tài liệu về tính toán kết cấu một số cấu kiện tron Tài liệu về tính toán kết cấu một số cấu kiện trong xây dựng
Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và định mức d Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và định mức dự toán dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 165/2004/QĐ-BQP ngày 13/12/2004 của Bộ Quốc phòng
Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ ba Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 của Bộ Quốc phòng
Tài liệu quy định về thi công công trình xây dựng Tài liệu quy định về thi công công trình xây dựng
Tài liệu quy định về khảo sát xây dựng công trình Tài liệu quy định về khảo sát xây dựng công trình
Tài liệu về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trì Tài liệu về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Tài liệu về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Tài liệu về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Tài liệu về các khái niệm, định nghĩa trong hoạt đ Tài liệu về các khái niệm, định nghĩa trong hoạt động xây dựng
Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quả Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm biến áp
Tài liệu quy định về thiết kế xây dựng công trình Tài liệu quy định về thiết kế xây dựng công trình
Tài liệu về trắc địa trong xây dựng Tài liệu về trắc địa trong xây dựng
Tài liệu giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đ Tài liệu giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện
Tài liệu giám sát thi công và nghiệm thu công tác Tài liệu giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng - Những nội dung cơ bản theo văn bản công bố số 734/BXD-VP ngày 21/4/2008 của Bộ Xây dựng
Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sử dụng vốn hộ trợ phát triển chính thức (ODA) của nhóm 05 ngân hàng quốc tế theo Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quy trình, thủ tục thanh toán vốn đầu tư và vốn sự Quy trình, thủ tục thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp theo Quyết định số 297/QĐ-KBNN của Kho bạc Nhà nước
Tài liệu tập huấn Nghị định 99/2007/NĐ-CP do Viện Tài liệu tập huấn Nghị định 99/2007/NĐ-CP do Viện Kinh tế bộ xây dựng hướng dẫn
Nội dung Tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Nội dung Tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng
1-25 of 27<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh