DANH SÁCH VĂN BẢN: Nghị định Chính phủ về XD
1-30 of 40<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
100/2018/NĐ-CP 09/21/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chín Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chí Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
59/2015/NĐ-CP 06/18/2020 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và b Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chí Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chí Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chí Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 201 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 20 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.
Nghị Định 23/2009/NĐ-CP Ngày 27 tháng 02 năm 2009 Nghị Định 23/2009/NĐ-CP Ngày 27 tháng 02 năm 2009 V/v Sử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chín Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về Quản lý Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chín Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chí Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Nghị định 17/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008 Nghị định 17/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chí Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chí Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 36/2003/QH11Quy định chức năng, nhiệm Nghị định số 36/2003/QH11Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Nghị định 126/2004/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành Nghị định 126/2004/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướ Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thi
Nghị định số 111/2006/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đấu Nghị định số 111/2006/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nghị định số 90/2006/NĐ-CP Qui định chi tiết và hư Nghị định số 90/2006/NĐ-CP Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
Nghị định số 124/2007/NĐ-CP về Quản lý vật liệu xâ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP về Quản lý vật liệu xây dựng
Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 12/2009/NĐ-CP Ngày 12 thang 02 năm 2009 Nghị định 12/2009/NĐ-CP Ngày 12 thang 02 năm 2009 Thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Ngày 07/02/2005 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 78/2007/NĐ-CP về Đầu tư theo hình thứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP về Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao
Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về Quản lý, khai thác c Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về Quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay
1-30 of 40<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh