DANH SÁCH VĂN BẢN: Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
121-135 of 135<  1  2  3  4  5  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Hướng dẫn số 883/HD-SXD ngày 15/12/2008 Về việc Hư Hướng dẫn số 883/HD-SXD ngày 15/12/2008 Về việc Hướng dẫn cụ thể nhà công vụ cho giáo viên
Công văn 231/BXD-KTXD, ngày 21 tháng 10 năm 2008 Công văn 231/BXD-KTXD, ngày 21 tháng 10 năm 2008
Hướng dẫn số 576/HD-SXD ngày 30/07/2008 về Phương Hướng dẫn số 576/HD-SXD ngày 30/07/2008 về Phương pháp tính giá ca máy khi giá nhiên liệu tăng
Công văn số 480/CV-SXD ngày 25/6/2008 của Sở Xây d Công văn số 480/CV-SXD ngày 25/6/2008 của Sở Xây dựng về việc khảo sát địa chất công trình xây dựng dân dụng
Hướng dẫn số 147/HD-SXD ngày 13/3/2008 của Sở Xây Hướng dẫn số 147/HD-SXD ngày 13/3/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 141/HD-SXD ngày 11/3/2008 của Sở Xây Hướng dẫn số 141/HD-SXD ngày 11/3/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn lập Nhật ký thi công, Bản vẽ hoàn công; Lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 126/HD-SXD ngày 05/3/2008 của Sở Xây Hướng dẫn số 126/HD-SXD ngày 05/3/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn tính tiền lương công nhân trong xây dựng Hướng dẫn tính tiền lương công nhân trong xây dựng cơ bản theo mức lương tối thiểu mới
Hướng dẫn số 58a/HD-SXD ngày 23/01/2008 của Sở Xây Hướng dẫn số 58a/HD-SXD ngày 23/01/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu mới trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
59a/HD-SXD Hướng dẫn số 59a/HD-SXD ngày 23/01/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 510/HD-SXD ngày 19/11/2007 Hướng dẫn Hướng dẫn số 510/HD-SXD ngày 19/11/2007 Hướng dẫn công tác lập Báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 296/HD-SXD ngày 27/7/2007 V/v Quy địn Hướng dẫn số 296/HD-SXD ngày 27/7/2007 V/v Quy định về Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 155/HD-SXD/08/05/2007 V/v Thi công và Hướng dẫn số 155/HD-SXD/08/05/2007 V/v Thi công và nghiệm thu công tác đất trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 98/HD-SXD/19/03/2007 V/v Quản lý chất Hướng dẫn số 98/HD-SXD/19/03/2007 V/v Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 08/HD-SXD/9/01/2007 V/v Điều chỉnh ch Hướng dẫn số 08/HD-SXD/9/01/2007 V/v Điều chỉnh chi phí công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Điện Biên
121-135 of 135<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh