DANH SÁCH VĂN BẢN: Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
1-30 of 173<  1  2  3  4  5  6  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
2017/QĐ-SXD Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 51) cho 04 tổ chức
Quyết định số 2076/QĐ-SXD Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 8-2021)
2070/TB-HĐCCC Thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định
1030/CB-SXD 06/8/2021 Công bố danh mục địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
1030/CB-SXD 06/10/2021 Công bố danh mục các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
2000/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Về việc Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1999/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1998/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1870/SXD-KTXDTH 12/14/2020 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
1408/SXD-KTXDTH 10/6/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo bộ Đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên (tải file dự thảo mục Thông báo mới)
1396/SXD-HTKT,QLN&BĐS 10/2/2020 Triển khai đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, theo đúng quy định của pháp luật
02/2020/TT-BXD 07/31/2020 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
797/SXD-HTKT,QLN&BĐS 06/24/2020 Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão, trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
484/QĐ-SXD 05/12/2020 Quyết định Về việc Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
420/QĐ-SXD 05/12/2020 Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
383/SXD-KTQH 03/30/2020 Hướng dẫn hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Tài liệu 11/22/2019 Tài liệu lớp tập huấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2019 tổ chức ngày 22/11/2019
1611/SXD-HTKT,QLN&BĐS 10/28/2019 Công bố các khu vực, dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1502/SXD-KTXDTH 10/15/2019 V/v: đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
1480/SXD-HTKT,QLN&BĐS 10/10/2019 Tổng hợp, trả lời một số nội dung vướng mắc trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng của BQLDA các công trình huyện Tủa Chùa tại Văn bản số 12/BQLDA-KHKT ngày 22/7/2019
1420/SXD-HTKT,QLN&BĐS 09/26/2019 Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về huy động vốn đầu tư trong các dự án phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1414/TB-SXD 09/26/2019 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy công ty TNHH Đại Thắng
Sát hạch cấp CCHN 09/16/2019 Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019
1234/SXD-KTXDTH 08/22/2019 Điều tra, khảo sát đơn giá nhân công thực tế trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
1135/SXD-QLHĐXD 08/5/2019 Thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lịch sát hạch CCHN 07/8/2019 Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019
586/SXD-KTXDTH 05/9/2019 Rà soát các định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý chuyên ngành công bố và định mức đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên, phục vụ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
203/SXD-QLHĐXD 02/26/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD
189/TB-SXD 02/22/2019 Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
137/SXD-QLHĐXD 01/29/2019 Thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD
1-30 of 173<  1  2  3  4  5  6  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh