DANH SÁCH VĂN BẢN: Quyết định UBND tỉnh ĐB
1-30 of 52<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Quyết định số 1764/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
số 1252/QĐ-UBND 07/15/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
19/2020/QĐ-UBND 09/30/2020 Quyết định bãi bỏ Khoản 3 Điều 56 của Quy định phân cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
453/QĐ-UBND 06/4/2019 Quyết định số 453/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạchthuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
244/QĐ-UBND 03/28/2019 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
1182/QĐ-UBND 12/20/2018 Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc công trình: Đền thờ các anh hùng liệt sỹ hi sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ.
1031/QĐ-UBND 11/19/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBN Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công văn số 3150/UBND-KT, ngày 13/10/2016 của UBND Công văn số 3150/UBND-KT, ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người dân trên cổng TTĐT của tỉnh.
Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện,thị xã,thành phố
Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Điện Biên, Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 ( tính đến ngày 31/12/2015)
Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Của UBN Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Của UBND tỉnh Điện Biên, Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành , thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo cơ chế một cửa tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBN Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 29/9/2015 Của Sở Nội Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 29/9/2015 Của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng năm 2015
Quyết định phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải r Quyết định phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 V/v Bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh.
Quyết định số 21/ 2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Quyết định số 21/ 2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 V/v thà Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 V/v thành lập hội đồng kiến trúc Quy hoạch tỉnh Điện Biên
Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế hoạt động tại bộ phận \\"tiếp nhận và trả kết quả\\" Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết các lĩnh vực thực hiện theo mô hình \\"một cửa\\" tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
Quyết định số 08/2008/QĐ-QĐUB ngày 26/5/2008 của U Quyết định số 08/2008/QĐ-QĐUB ngày 26/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của U Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL và mẫu văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên
Văn bản số 561/UBND-CN ngày 09/6/2008 của UBND tỉn Văn bản số 561/UBND-CN ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên vật liệu và hình thức hợp đồng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD
Quyết định số 379/2006/QĐ-QĐUB ngày 11/4/2008 của Quyết định số 379/2006/QĐ-QĐUB ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh phê duyệt các bản đặc biệt khó khăn thuộc chương trình phát triển KT-XH vùng cao năm 2008 tỉnh Điện Biên
1-30 of 52<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh