DANH SÁCH VĂN BẢN: Thông tư, hướng dẫn của BXD
121-145 of 145<  1  2  3  4  5  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Thông tư năm 2004 trở về trước Thông tư năm 2004 trở về trước
Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 Hướng d Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
Thông tư số 18/2005/TT-BXD ngày 04/11/2005 Hướng d Thông tư số 18/2005/TT-BXD ngày 04/11/2005 Hướng dẫn một số nội dung về Thanh tra xây dựng
Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 hướng d Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 hướng d Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình
Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 hướng d Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 hướng dẫ Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 Hướng dẫ Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 95/2005/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng
Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 Hướng Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 Hướng dẫn một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
Thông tư số 11/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 14/7/2005 H Thông tư số 11/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 14/7/2005 Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
09/2005/TT-BXD Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 Hướng Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP
Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 Hướng d Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 Hướng dẫn Phương pháp qui đổi chi phí Dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 Hướng Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công
Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/04/2005 Hướng d Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/04/2005 Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Thông tư số 04/2005/TT-BXD Ngày 01/04/2005 Hướng d Thông tư số 04/2005/TT-BXD Ngày 01/04/2005 Hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư số 03/2005/TT-BXD NGÀY 04/03/2005 Về hướn Thông tư số 03/2005/TT-BXD NGÀY 04/03/2005 Về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng
Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 Hướng d Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Thông tư số 01/2005/TT-BXD NGÀY 21/01/2005 Hướng d Thông tư số 01/2005/TT-BXD NGÀY 21/01/2005 Hướng dẫn Nghị định số 126/2004/NĐ-CP Về Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý, sử dụng nhà
Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 Hướng d Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 Hướng d Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình
Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/08/2006 Hướng d Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/08/2006 Hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ
Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/05/2006 Hướng d Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/05/2006 Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các thông tư số 02/2005/TT-BXD; 04/2005/TT-BXD và 06/2005/TT-BXD của Bộ xây dựng
Thông tư sô 02/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006 Hướng d Thông tư sô 02/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006 Hướng d Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
121-145 of 145<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh