DANH SÁCH VĂN BẢN: Thông tư, hướng dẫn của BXD
61-90 of 145<  1  2  3  4  5  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
Hướng dẫn số 63/BXD-QLN Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn số 63/BXD-QLN Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá BĐS
Thông tư Liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-B Thông tư Liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 cua Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
Thông tư 07/2009/TT-BXD ngày 28 tháng 04 năm 2009 Thông tư 07/2009/TT-BXD ngày 28 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La
Thông tư số 06/2009/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 200 Thông tư số 06/2009/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ
Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 20 Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình
Thông Tư 03/2009/TT-BXD Ngày26 tháng 03 năm 2009 T Thông Tư 03/2009/TT-BXD Ngày26 tháng 03 năm 2009 Thông Tư quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP Ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 19/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiệ Thông tư 19/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
Thông tư Số 38/2004/TTLT - BTC - BXD ngày 04/26/20 Thông tư Số 38/2004/TTLT - BTC - BXD ngày 04/26/2004 Hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
Công văn 2245 /BXD- KTXD gửi Tổng công ty Công ng Công văn 2245 /BXD- KTXD gửi Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc tạm ứng, tạm thanh toán theo Thông tư 09/2008/TT-BXD
Thông tư 18/2008/TT-BXD, ngày 06 tháng 10 năm 200 Thông tư 18/2008/TT-BXD, ngày 06 tháng 10 năm 2008 Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007
Thông tư 17/2008/TT-BXD, ngày 02 tháng 10 năm 2008 Thông tư 17/2008/TT-BXD, ngày 02 tháng 10 năm 2008 Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797- 400.
Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2007 của Bộ X Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng
Thông tư 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 của Bộ Xây Thông tư 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới, kiểu mẫu
Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ X Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư
Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ X Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ X Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Công văn số 2578/BXD-VP ngày 05/12/2007 của Bộ Xây Công văn số 2578/BXD-VP ngày 05/12/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu
Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 5/5/2008 của Bộ Xâ Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 5/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lạ
Công văn số 49/BXD-KTXD ngày 24/4/2008 của Bộ Xây Công văn số 49/BXD-KTXD ngày 24/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư số 10/2008/TT-BXD ngày 22/4/2008 của Bộ X Thông tư số 10/2008/TT-BXD ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới, kiểu mẫu
Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình th Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo văn bản Công bố số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng
Thông tư 09/2008/TT-BXD, ngày 17 tháng 4 năm 2008 Thông tư 09/2008/TT-BXD, ngày 17 tháng 4 năm 2008 V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Hướng dẫ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 Hướng dẫ Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng kiến trúc - quy hoạch cấp tỉnh, thành phố
Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ X Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
Công văn số 564/BXD-KTTC ngày 31/3/2008 của Bộ Xây Công văn số 564/BXD-KTTC ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng
Công văn số 438/BXD-XL ngày 17/3/2008 của Bộ Xây d Công văn số 438/BXD-XL ngày 17/3/2008 của Bộ Xây dựng về đăng ký văn phòng điều hành của Nhà thầu nước ngoài
Công văn số 1394/BXD-KTTC ngày 28/6/2007 của Bộ Xâ Công văn số 1394/BXD-KTTC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
61-90 of 145<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh