DANH SÁCH VĂN BẢN: Thông tư, hướng dẫn của BXD
31-60 of 145<  1  2  3  4  5  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ X Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ X Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 Thông t Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật
Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng, Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ
Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị x
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
01/2015/TT-BXD Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/08/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY
Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 201 Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 201 Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 200 Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 V/v Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.
Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 200 Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 200 Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.
Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 200 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình Xây dựng
Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 200 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị Định 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2009 của chính phủ về sử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; kh
Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 200 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2009 Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp
Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên nhà ở công nhân khu công nghiệp
Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 200 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành p
Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Quy định về quản lý đầu tư Xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6 tháng 7 năm 2009 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6 tháng 7 năm 2009 V/v quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Về sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị
Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng V/v quy định việc lập thẩm đinh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
31-60 of 145<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh