DANH SÁCH VĂN BẢN: Quyết định, Chỉ thị của BXD
1-30 of 66<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
01/CT-BXD 02/13/2020 Chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV)
456/QĐ-UBND 07/1/2019 Quyết định về việc công bố Định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện
147/QĐ-BXD 03/25/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
1623/QĐ-BXD 01/7/2019 Quyết định về việc công bố điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP
1113/QĐ-BXD 08/16/2018 Quyết định ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
648/QĐ-BXD 06/4/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc
Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng, Quyết định công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ X Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016
Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ tr Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ tr Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trì
Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ tr Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 30/01/2015 của Bộ Xâ Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 30/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015
Quyết định số 11/2009/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2 Quyết định số 11/2009/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2009 V/v Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 200 Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát tr
Ngày 18 tháng 03 Năm 2009 Chỉ thị số 01/CT-BXD Về Ngày 18 tháng 03 Năm 2009 Chỉ thị số 01/CT-BXD Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong ngành Xây Dựng
Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của B Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước
Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 về Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 về Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Quyết định 14/2008/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 200 Quyết định 14/2008/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2008. Ban hành thiết kế điển hình Bệnh viện huyện, Ký túc xá sinh viên, Khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã.
Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD ngày 23/10/2008. Ban Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD ngày 23/10/2008. Ban hành Tập thiết kế mẫu Nhà ở Công vụ cho giáo viên phục vụ Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.
Công văn 2057/BXD-KTXD, ngày 13 tháng 10 năm 2008H Công văn 2057/BXD-KTXD, ngày 13 tháng 10 năm 2008Hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng nhập khẩu thiết bị và trường hợp chậm tiến độ của các dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chỉ thị 07/2008/CT-BXD, ngày 8 tháng 10 năm 2008 V Chỉ thị 07/2008/CT-BXD, ngày 8 tháng 10 năm 2008 Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Xây dựng.
Quyết định 12/2008/QĐ-BXD, ngày 26 tháng 9 năm 200 Quyết định 12/2008/QĐ-BXD, ngày 26 tháng 9 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng.
Quyết định số 1167/2008/QĐ-BXD ngày 22/9/2008 của Quyết định số 1167/2008/QĐ-BXD ngày 22/9/2008 của Bộ Xây dựng Phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng
Quyết định số 15/2006?QĐ-BXD ngày 02/06/2008 của B Quyết định số 15/2006?QĐ-BXD ngày 02/06/2008 của Bộ Xây dựng V/v Bảo trì công sở cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ Xây Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ Xây dựng Về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy
Quyết định số 11/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 7 năm 2008 Quyết định số 11/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 7 năm 2008 Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008 của Bộ Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt
Quyết định 09/2008/QĐ-BXD, ngày 06 tháng 6 năm 200 Quyết định 09/2008/QĐ-BXD, ngày 06 tháng 6 năm 2008 Về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ”
Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
Quyết định số 07/2008/QĐ-BXD ngày 27/5/2008 của Bộ Quyết định số 07/2008/QĐ-BXD ngày 27/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế điển hình
1-30 of 66<  1  2  3  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh