DANH SÁCH VĂN BẢN: Luật, Pháp lệnh
1-30 of 57<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ
Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOAN Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT NHÀ Ở Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT NHÀ Ở
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành: LUẬT X Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành: LUẬT XÂY DỰNG
Luật Bảo vệ Môi trường 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ Môi trường 55/2014/QH13
Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13
Luật Đầu tư công 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công 49/2014/QH13
Luật số Nhà ở số 65/2014/QH13 Luật số Nhà ở số 65/2014/QH13
Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Luật trưng mua, trung dụng tài sản số 15/2008/QH12 Luật trưng mua, trung dụng tài sản số 15/2008/QH12
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/200 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12
Luất thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Luất thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12
Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11
Luật Điện lực số 28/2004/QH11 Luật Điện lực số 28/2004/QH11
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh x Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/PL-UBTVQH12
Pháp lệnh về trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UB Pháp lệnh về trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh về giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQ Pháp lệnh về giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy l Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10
Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10
Pháp lệnh về phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh về phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10
Pháp lênh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 Pháp lênh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10
Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/P Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989
1-30 of 57<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh