DANH SÁCH VĂN BẢN: Biểu mẫu báo cáo thông kê
31-60 of 60<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Mẫu phiếu thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm Mẫu phiếu thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
Mẫu phiếu thông báo mời chào hàng cạnh tranh Mẫu phiếu thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Mẫu Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công xây Mẫu Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2008 - khu vực 0,7 theo Công bố số 133b/CB-SXD của Sở Xây dựng
Mẫu khung tên Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng Mẫu khung tên Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng theo Hướng dẫn số 141/HD-SXD của Sở Xây dựng
Mẫu Nhật ký thi công xây dựng công trình theo Hướn Mẫu Nhật ký thi công xây dựng công trình theo Hướng dẫn số 141/HD-SXD của Sở Xây dựng
Mẫu Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công xây Mẫu Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2008 - khu vực 0,5 theo Công bố số 133/CB-SXD của Sở Xây dựng
Mẫu Nhiệm vụ khảo sát xây dựng (Tham khảo) Mẫu Nhiệm vụ khảo sát xây dựng (Tham khảo)
Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án ban hành theo vă Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án ban hành theo văn bản công bố số 99/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng
Mẫu thống kê mục lục tài liệu trong quá trình đấu Mẫu thống kê mục lục tài liệu trong quá trình đấu thầu công trình xây dựng (Tham khảo)
Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán công t Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng (Tham khảo)
Mẫu hợp đồng thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công côn Mẫu hợp đồng thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng (Tham khảo)
Mẫu hồ sơ mời thầu thi công xây dựng và lắp đặt th Mẫu hồ sơ mời thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ODA (Tham khảo)
Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn theo Quyết định Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn theo Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp theo Quyết Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp theo Quyết định số 1951/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm t Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu hợp đồng thầu phụ (Tham khảo) Mẫu hợp đồng thầu phụ (Tham khảo)
Mẫu hợp đồng liên danh (Tham khảo) Mẫu hợp đồng liên danh (Tham khảo)
Mẫu bảng thống kê văn bản trình tự quản lý dự án ( Mẫu bảng thống kê văn bản trình tự quản lý dự án (Tham khảo)
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành theo Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành theo Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầ Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp theo Quyết định 1102/2007/QĐ-BKH
Mẫu văn bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Mẫu văn bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ
Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng theo Văn bản 2507/B Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng theo Văn bản 2507/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng
Các mẫu cấp phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây Các mẫu cấp phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng, lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng công trình theo Hướng dẫn số 159/HD-SXD của Sở Xây dựng
Mẫu báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về ch Mẫu báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo Hướng dẫn số 510/HD-SXD của Sở Xây dựng
Mẫu báo cáo chất lượng công trình xây dựng của Chủ Mẫu báo cáo chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư theo Hướng dẫn số 510/HD-SXD của Sở Xây dựng
Mẫu tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dự Mẫu tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng theo TCXDVN 371 : 2006 và Thông tư 12/2005/TT-BXD
Mẫu báo cáo điều kiện năng lực của tổ chức hoạt độ Mẫu báo cáo điều kiện năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng (Tham khảo)
Các mẫu quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trìn Các mẫu quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Các mẫu văn bản thủ tục đầu tư theo Quyết định số Các mẫu văn bản thủ tục đầu tư theo Quyết định số 1008/2006/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng theo Văn bản 2508/B Mẫu hợp đồng thi công xây dựng theo Văn bản 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng
31-60 of 60<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh