DANH SÁCH VĂN BẢN: Biểu mẫu báo cáo thông kê
1-30 of 60<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
biểu mẫu cung cấp thông tin về thu gom, xử lý chất biểu mẫu cung cấp thông tin về thu gom, xử lý chất thải rắn
Mẫu sơ yếu lý lịch đăng ký hội viên Hội quy hoạch Mẫu sơ yếu lý lịch đăng ký hội viên Hội quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Điện Biên
De an ho tro ho ngheo giai doan 2015-2020 De an ho tro ho ngheo giai doan 2015-2020
Thông báo số 850/SXD-QLHĐXD ngày 05/8/2015 của Sở Thông báo số 850/SXD-QLHĐXD ngày 05/8/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Thông báo Năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2015 ( Lần 4 - 2015 )
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch
Mẫu đơn xin cấp phép thầu - đối với nhà thầu nước Mẫu đơn xin cấp phép thầu - đối với nhà thầu nước ngoài
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 và Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 và bản khai kinh nghiệm
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Xây dựng
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế công trình Mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế công trình
Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầ Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp ban hành kèm theo QĐ1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm t Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo QĐ1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kè Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo QĐ1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn hành kèm theo QĐ Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn hành kèm theo QĐ1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu biên bản đóng, mở thầu (Tham khảo) Mẫu biên bản đóng, mở thầu (Tham khảo)
Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp ban hành k Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Mẫu các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên
Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng côn Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo văn bản công bố số 1066/BXD-KTXD ngày 05/6/2008 của Bộ Xây dựng
Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo QĐ731 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo QĐ731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu bảng đo bóc khối lượng xây dựng công trình the Mẫu bảng đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo Hướng dẫn tại công bố số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của BXD
Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Quy Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 07/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu báo giám sát, đánh giá đầu tư theo Thông tư 03 Mẫu báo giám sát, đánh giá đầu tư theo Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Mẫu phiếu thông báo mời thầu Mẫu phiếu thông báo mời thầu
Mẫu phiếu thông báo mời sơ tuyển Mẫu phiếu thông báo mời sơ tuyển
1-30 of 60<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh