DANH SÁCH VĂN BẢN Nghị định Chính phủ về XD
31-39 of 39<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về Thoát nước đô thị và Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về Thoát nước đô thị và khu công nghiệp
Nghị định số 72/2001/NĐ-CP về Phân loại đô thị và Nghị định số 72/2001/NĐ-CP về Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
Nghị định số 95/2005/NĐ-CP Cấp giấy chứng nhận quy Nghị định số 95/2005/NĐ-CP Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
Nghị định số 71/2005/NĐ-CP Quản lý đầu tư xây dựng Nghị định số 71/2005/NĐ-CP Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về Tổ chức hoạt động th Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về Tổ chức hoạt động thanh tra Xây dựng
Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về Qui hoạch xây dựng Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về Qui hoạch xây dựng
Nghị định số 29/2007/NĐ-CP về Quản lý kiến trúc đô Nghị định số 29/2007/NĐ-CP về Quản lý kiến trúc đô thị
Nghị định số 41/2007/NĐ-CP Về xây dựng ngầm đô th Nghị định số 41/2007/NĐ-CP Về xây dựng ngầm đô thị
Nghị định 53/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm Nghị định 53/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
31-39 of 39<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh