DANH SÁCH VĂN BẢN Quyết định, Chỉ thị của BXD
31-60 of 62<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Quyết định số 05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008 của Bộ Quyết định số 05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011
Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 03/1/2008 của BX Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 03/1/2008 của BXD về Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư
Chỉ trị số 03/2008/CT-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xâ Chỉ trị số 03/2008/CT-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doạnh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng
Chỉ trị số 04/2008/CT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ tr Chỉ trị số 04/2008/CT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 27/ Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 27/3/2008 về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng
Chỉ thị số 01/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 21/ Chỉ thị số 01/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 21/3/2008 về thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Quyết định số 377/2008/QĐ-BXD ngày 14/3/2008 phê d Quyết định số 377/2008/QĐ-BXD ngày 14/3/2008 phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng
Quyết định 02/2008/QĐ-BXD, ngày 20 tháng 02 năm 20 Quyết định 02/2008/QĐ-BXD, ngày 20 tháng 02 năm 2008 Ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng
Quyết định 01/2008/QĐ-BXD, ngày 01 tháng 02 năm 20 Quyết định 01/2008/QĐ-BXD, ngày 01 tháng 02 năm 2008 về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 ban h Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản
Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28/12/2008 về vi Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28/12/2008 về việc Ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng
Quyết định số 06/QĐ-BXD ngày 03/01/2008 về việc Đá Quyết định số 06/QĐ-BXD ngày 03/01/2008 về việc Đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư
Quyết định số 1365/2007/QĐ-BXD ngày 05 tháng 11 nă Quyết định số 1365/2007/QĐ-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2007 V/v Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Quyết định số 27/2007/QĐ-BXD ngày 29 tháng 10 năm Quyết định số 27/2007/QĐ-BXD ngày 29 tháng 10 năm 2007 V/v Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Quyết định số 26/2007/BXD ngày 21/9/2007 của Bộ xâ Quyết định số 26/2007/BXD ngày 21/9/2007 của Bộ xây dựng V/v Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005 Qui địn Quyết định 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005 Qui định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Xây dựng
Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 V/v Đị Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 V/v Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 V/v Đị Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 V/v Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 V/v B Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 V/v Ban hành các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định số 05 /2005/QĐ-BXD ngày 24/01/2005 V/v Quyết định số 05 /2005/QĐ-BXD ngày 24/01/2005 V/v Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản
Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 V/v Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 V/v Ban hành qui định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/09/2006 V/v Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/09/2006 V/v Ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công trức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạ
Quyết định số 16/2006/QĐ-BXD ngày 05/06/2006 V/v B Quyết định số 16/2006/QĐ-BXD ngày 05/06/2006 V/v Ban hành quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính Nhà nước
Quyết định số 20/2007/QĐ-BXD ngày 23/05/2007 V/v B Quyết định số 20/2007/QĐ-BXD ngày 23/05/2007 V/v Ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định 20/QĐ-BXD ngày 23/5/2007 V/v Ban hành m Quyết định 20/QĐ-BXD ngày 23/5/2007 V/v Ban hành mô hình công sở mẫu trong cơ quan hành chính Nhà nước
Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 24/05/2005 V/v B Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 24/05/2005 V/v Ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng
Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD/22/5/2000 V/v ban hàn Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD/22/5/2000 V/v ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng
Quyết định số 18/ 2003/ QĐ-BXD/27/6/2003 Về việc b Quyết định số 18/ 2003/ QĐ-BXD/27/6/2003 Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
Quyết định 281/2007/BKH & ĐT V/v Ban hành định mức Quyết định 281/2007/BKH & ĐT V/v Ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch tổng thể kinh tế xã hội, qui hoạch ngành, qui hoạch và qui hoạch sản phẩm chủ yếu
31-60 of 62<  1  2  3  >
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh