DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
31-60 of 1149<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
1502/CBGVL-SXD 08/4/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2021
1270/CBGVLXD-SXD 07/5/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2021
1030/CB-SXD 06/8/2021 Công bố danh mục địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
1030/CB-SXD Công bố danh mục các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
1030/CB-SXD 06/10/2021 Công bố danh mục các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn đến năm 2025
897/QĐ-SXD 05/24/2021 Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 01, tháng 02, tháng 3 năm 2021 và Quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
271/QĐ-SXD 03/1/2021 Quyết định về việc công bố Chỉ số giá xây dựng các Quý I, II, III, IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
948/CBGVLXD-SXD 06/2/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 5 năm 2021
774/SXD-KTXDTH 05/11/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 4 năm 2021
465/CBGVLXD/XD-TC 04/2/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 03 năm 2021
338/VBGVLXD/XD-TC 03/15/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 02 năm 2021
157/CBGVLXD/XD-TC 02/22/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 01 năm 2021
2000/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Về việc Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1999/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1998/QĐ-SXD 01/15/2021 Quyết định Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1988/CBGVLXD/XD-TC 01/8/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 12 năm 2020
1749/CBGVLXD/XD-TC 12/17/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 11 năm 2020
1870/SXD-KTXDTH 12/14/2020 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
1520/CBGVLXD/XD-TC 11/2/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 10 năm 2020
1408/SXD-KTXDTH 10/6/2020 Tham gia ý kiến vào dự thảo bộ Đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên (tải file dự thảo mục Thông báo mới)
1396/SXD-HTKT,QLN&BĐS 10/2/2020 Triển khai đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, theo đúng quy định của pháp luật
1375/CBGVLXD/XD-TC 10/2/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 9 năm 2020
19/2020/QĐ-UBND 09/30/2020 Quyết định bãi bỏ Khoản 3 Điều 56 của Quy định phân cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên
1188/CBGVLXD/XD-TC 08/28/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 8 năm 2020
1014/CBGVLXD/XD-TC 07/31/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2020
02/2020/TT-BXD 07/31/2020 Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
831/CBGVLXD/XD-TC 07/21/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2020
797/SXD-HTKT,QLN&BĐS 06/24/2020 Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão, trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
657/CBGVLXD/XD-TC 06/2/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 5 năm 2020
484/QĐ-SXD 05/12/2020 Quyết định Về việc Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
31-60 of 1149<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh