DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
301-330 of 1055<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Giá VLXD tháng 9/2010 Giá VLXD tháng 9/2010
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 201 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Giá VLXD tháng 7/2010 Giá VLXD tháng 7/2010
Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 V/v Bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh.
Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 200 Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 V/v Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.
Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 200 Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 200 Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.
Giá VLXD tháng 8/2009 Giá VLXD tháng 8/2009
Hướng dẫn số 480/HD-SXD ngày 26 tháng 8 năm 2009 V Hướng dẫn số 480/HD-SXD ngày 26 tháng 8 năm 2009 V/v kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 356/HD-SXD ngày 7 tháng 7 năm 2009 V/ Hướng dẫn số 356/HD-SXD ngày 7 tháng 7 năm 2009 V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giá VLXD tháng 7/2009 Giá VLXD tháng 7/2009
Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 200 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình Xây dựng
Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 200 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị Định 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2009 của chính phủ về sử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; kh
Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 200 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2009 Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp
Quyết định số 11/2009/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2 Quyết định số 11/2009/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2009 V/v Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên nhà ở công nhân khu công nghiệp
Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 200 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành p
Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Quy định về quản lý đầu tư Xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6 tháng 7 năm 2009 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6 tháng 7 năm 2009 V/v quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
Giá VLXD tháng 6/2009 Giá VLXD tháng 6/2009
Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Về sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị
Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng V/v quy định việc lập thẩm đinh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
250/HD-SXD Hướng dẫn số 250/HD-SXD ngày 26 tháng 5 năm 2009 Hướng dẫn ban hành đơn giá tiền lương trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 63/BXD-QLN Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn số 63/BXD-QLN Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá BĐS
Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 200 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 Quy định sử phạt hành chính về bình đẳng giới
301-330 of 1055<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh