DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
301-330 of 1023<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Giá VLXD tháng 5/2009 Giá VLXD tháng 5/2009
Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của C Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại
Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Th Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.
Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ t Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Th Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dậy nghề thuê.
Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 20 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.
Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 200 Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát tr
Thông tư Liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-B Thông tư Liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 cua Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
225a/HD-SXD Hướng dẫn số 225a/HD-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2009 V/v Điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giá VLXD tháng 4/2009 Giá VLXD tháng 4/2009
Hướng dẫn số 225/HD-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2009 H Hướng dẫn số 225/HD-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2009 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông tư 07/2009/TT-BXD ngày 28 tháng 04 năm 2009 Thông tư 07/2009/TT-BXD ngày 28 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La
Thông tư số 06/2009/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 200 Thông tư số 06/2009/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ
Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 20 Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình
Hưỡng dẫn số 170/HD-SXD Ngày 10 tháng 04 năm 2009 Hưỡng dẫn số 170/HD-SXD Ngày 10 tháng 04 năm 2009 hướng dẫn Quy trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội c
Giá VLXD tháng 3/2009 Giá VLXD tháng 3/2009
Thông Tư 03/2009/TT-BXD Ngày26 tháng 03 năm 2009 T Thông Tư 03/2009/TT-BXD Ngày26 tháng 03 năm 2009 Thông Tư quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP Ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/03/2009 của Bộ Xây Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/03/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008
Ngày 18 tháng 03 Năm 2009 Chỉ thị số 01/CT-BXD Về Ngày 18 tháng 03 Năm 2009 Chỉ thị số 01/CT-BXD Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong ngành Xây Dựng
Nghị Định 23/2009/NĐ-CP Ngày 27 tháng 02 năm 2009 Nghị Định 23/2009/NĐ-CP Ngày 27 tháng 02 năm 2009 V/v Sử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Hưỡng dẫn số 90/HD-SXD ngay 06/03/2009 hưỡng dẫn l Hưỡng dẫn số 90/HD-SXD ngay 06/03/2009 hưỡng dẫn lựa chọn vị chí, lập quy hoạch xây dựng bãi chôn, lấp rác thải trên địa bàn Tỉnh Điện Biên
Giá VLXD tháng 01/2009 Giá VLXD tháng 01/2009
Giá VLXD tháng 02/2009 Giá VLXD tháng 02/2009
Giá VLXD tháng 12/2008 Giá VLXD tháng 12/2008
Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của B Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước
Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 về Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 về Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây d Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Quyết định số 21/ 2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Quyết định số 21/ 2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
906/SXD-CB Công bố số 906/SXD-CB ngày 18/12/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công Bố Đơn Giá Dự Toán thu gom vận chuyển và sử lý chôn lấp rác thải đô thị,Duy trì cây xanh đô thị,Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh điện biên
Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 V/v thà Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 V/v thành lập hội đồng kiến trúc Quy hoạch tỉnh Điện Biên
301-330 of 1023<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh