DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
301-330 of 1091<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 và Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 và bản khai kinh nghiệm
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Xây dựng
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp n Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng
Luật Bảo vệ Môi trường 55/2014/QH13 Luật Bảo vệ Môi trường 55/2014/QH13
Thông báo kết quả khắc phục các tồn tại, sai sót c Thông báo kết quả khắc phục các tồn tại, sai sót của các phòng LAS - XD theo kết luận tại Báo cáo số 612/BC-SXD ngày 07/8/2014 của Sở Xây dựng
Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13
Luật Đầu tư công 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công 49/2014/QH13
Luật số Nhà ở số 65/2014/QH13 Luật số Nhà ở số 65/2014/QH13
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế công trình Mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế công trình
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/08/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chí Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014
Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một s Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 4
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một s Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 3
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
301-330 of 1091<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh