DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
301-330 of 1044<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 200 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình Xây dựng
Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 200 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị Định 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2009 của chính phủ về sử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; kh
Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 200 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2009 Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp
Quyết định số 11/2009/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2 Quyết định số 11/2009/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2009 V/v Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên nhà ở công nhân khu công nghiệp
Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 200 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành p
Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Quy định về quản lý đầu tư Xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.
Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6 tháng 7 năm 2009 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6 tháng 7 năm 2009 V/v quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
Giá VLXD tháng 6/2009 Giá VLXD tháng 6/2009
Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Về sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị
Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng V/v quy định việc lập thẩm đinh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 200 Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
250/HD-SXD Hướng dẫn số 250/HD-SXD ngày 26 tháng 5 năm 2009 Hướng dẫn ban hành đơn giá tiền lương trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 63/BXD-QLN Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn số 63/BXD-QLN Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá BĐS
Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 200 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 Quy định sử phạt hành chính về bình đẳng giới
THAM GIA Ý KIẾN HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ THAM GIA Ý KIẾN HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ
THAM GIA Ý KIẾN BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT THAM GIA Ý KIẾN BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
Giá VLXD tháng 5/2009 Giá VLXD tháng 5/2009
Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của C Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại
Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Th Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.
Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ t Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Th Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dậy nghề thuê.
Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 20 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.
Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 200 Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát tr
Thông tư Liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-B Thông tư Liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 cua Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
225a/HD-SXD Hướng dẫn số 225a/HD-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2009 V/v Điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
301-330 of 1044<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh