DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
271-300 of 1051<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế công trình Mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế công trình
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/08/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chí Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014
Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một s Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 4
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một s Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 3
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản
Hướng dẫn số 382/HD-SXD ngày 26 tháng 7 năm 2012 H Hướng dẫn số 382/HD-SXD ngày 26 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây ng trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 201 Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 201 Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
767/SXD-CB Công bố số 767/SXD-CB ngày 29 tháng 11 năm 2010 Công bố đơn giá dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Phun nước đường nội thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biê
Giá VLXD tháng 9/2010 Giá VLXD tháng 9/2010
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 201 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Giá VLXD tháng 7/2010 Giá VLXD tháng 7/2010
Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 V/v Bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh.
271-300 of 1051<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh