DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
271-300 of 1044<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NGHỊ ĐỊNH 188/2013/NĐ-CP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát Mẫu báo cáo cung cấp số liệu lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một s Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 4
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một s Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 3
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản
Hướng dẫn số 382/HD-SXD ngày 26 tháng 7 năm 2012 H Hướng dẫn số 382/HD-SXD ngày 26 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây ng trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 201 Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 201 Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
767/SXD-CB Công bố số 767/SXD-CB ngày 29 tháng 11 năm 2010 Công bố đơn giá dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Phun nước đường nội thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biê
Giá VLXD tháng 9/2010 Giá VLXD tháng 9/2010
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 201 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Giá VLXD tháng 7/2010 Giá VLXD tháng 7/2010
Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 V/v Bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh.
Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 200 Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 V/v Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.
Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 200 Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 200 Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.
Giá VLXD tháng 8/2009 Giá VLXD tháng 8/2009
Hướng dẫn số 480/HD-SXD ngày 26 tháng 8 năm 2009 V Hướng dẫn số 480/HD-SXD ngày 26 tháng 8 năm 2009 V/v kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn số 356/HD-SXD ngày 7 tháng 7 năm 2009 V/ Hướng dẫn số 356/HD-SXD ngày 7 tháng 7 năm 2009 V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giá VLXD tháng 7/2009 Giá VLXD tháng 7/2009
271-300 of 1044<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh