DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN
1-30 of 1147<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
168/CBGVLXD-SXD 01/30/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2826/CBGVLXD-SXD 12/29/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 12 năm 2022
2528/CBGVLXD-SXD 11/28/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2022
2255/CBGVLXD-SXD Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2022
2095/SXD-KT&VLXD Đính chính công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2022
2033/CBGVLXD-SXD 30/09/2022 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2022
1811/CBGVLXD-SXD 08/31/2022 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022
1482/CBGVLXD-SXD 07/29/2022 Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 7.2022
1260/CBGVLXD-SXD 06/30/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 6.2022
952/CBGVLXD-SXD 30/5/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 5.2022
747/CBGVLXD-SXD 05/28/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 4.2022
537/SXD-CBGVLXD 03/30/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 03 năm 2022
525/QĐ-UBND 03/21/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
311/CBGVLXD-SXD Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 02 năm 2022
171/CBGVLXD-SXD 01/25/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh Điện Biên tháng 01 năm 2022
2803/CBGVL-SXD 12/29/2021 Công bố Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 12.2021
2558/CBGVL-SXD Công bố Giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh Điện Biên tháng 11.2021
2192/CBGVLXD-SXD Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Tháng 10.2021
2186/QĐ-SXD Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 7, tháng 8, tháng 9/2021 và Quý III/2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2017/QĐ-SXD Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 51) cho 04 tổ chức
Quyết định số 2076/QĐ-SXD Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 8-2021)
2070/TB-HĐCCC Thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định
2079/QĐ-SXD 15/10/2021 Quyết định Về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 1764/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Số 1968/CBGVLXD-SXD 09/30/2021 Công bố Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 9 năm 2021
số 1252/QĐ-UBND 07/15/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
3373/BXD-GĐ 08/23/2021 Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
1716/CBGVL-SXD 08/27/2021 Công bố Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 8 năm 2021
1502/CBGVL-SXD 08/4/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2021
1270/CBGVLXD-SXD 07/5/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2021
1-30 of 1147<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh