Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Thời gian đăng: 8/16/2022 3:48:58 PM

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh sau khi đã được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, triển khai; Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nhămg phổ biến, quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời để thực hiện tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid - 19; Đồng thời tập trung quán triệt, triển khai một số nội dung như sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua Hệ thống (trừ những thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đang sử dụng trên các phần mềm, hệ thống của các Bộ, ngành Trung ương).

- Thường xuyên rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính phù hợp, đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được điện tử hóa; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện và có hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến có hồ sơ đều phát sinh hồ sơ trực tuyến; phấn đấu đạt 30% (năm 2021), 50% (năm 2022), 80% (năm 2025) hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Đối với các dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cấu hình phí và lệ phí, tài khoản thụ hưởng của cơ quan, đơn vị để thanh toán trực tuyến, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, tối thiểu 20% giao dịch thanh toán trực tuyến.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng kết quả bản sao điện tử của dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” để nộp hồ sơ điện tử. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Nguồn tin: Sở Xây dựng

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh