Quy trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (áp dụng đối với đồ án quy hoạch đô thị mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

Thời gian đăng: 12/10/2014 8:49:12 AM

<html>\r\n <head>\r\n <title></title>\r\n </head>\r\n <body>\r\n </body>\r\n</html>

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n -Trình tự thực hiện

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng Điện Biên (898, đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

\r\n

\r\n - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

\r\n

\r\n  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

\r\n

\r\n  + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

\r\n

\r\n Bước 2. Giai đoạn 1 (thẩm định tại Sở Xây dựng):

\r\n

\r\n - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng trình Lãnh đạo Sở cho mở hội nghị thẩm định, Lãnh đạo Sở chủ trì hội nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết đô thị với sự tham gia của các ngành liên quan và địa phương có đô thị.

\r\n

\r\n - Căn cứ kết quả hội nghị phòng soạn thảo văn bản theo hướng sau:

\r\n

\r\n  + Nếu hồ sơ phải hiệu chỉnh, phòng soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở thông báo kết quả hội nghị để chủ đầu tư dự án và tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ, nộp về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

\r\n

\r\n  + Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì phòng soạn thảo tờ trình để Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh; đồng thời gửi kết quả thẩm định cho chủ đầu tư qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở.

\r\n

\r\n   Giai đoạn 2 (UBND tỉnh phê duyệt):

\r\n

\r\n - Sở Xây dựng chuyển tờ trình, dự thảo quyết định và một bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết đô thị sang Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt.

\r\n

\r\n - Nếu thấy cần thiết UBND tỉnh mở hội nghị xét duỵệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, mời các ngành và địa phương có đô thị tham gia, Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định đồ án sau khi chủ đầu tư và tư vấn báo cáo, các ngành tham gia ý kiến, căn cứ kết quả hội nghị, UBND tỉnh ra thông báo kết luận hội nghị xét duyệt.

\r\n

\r\n  - Sau khi hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (qua đường bưu chính) cho Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan.

\r\n

\r\n - Sau khi nhận được kết quả phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, Chủ đầu tư và tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ bản vẽ theo nhiệm vụ được phê duyệt nộp về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng.

\r\n

\r\n - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng để kiểm tra và đóng dấu đã thẩm định.

\r\n

\r\n - Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng thông báo để chủ đầu tư nộp chi phí thẩm định.

\r\n

\r\n Bước 3. Hồ sơ được trả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng. Người nhận ký vào sổ giao nhận và trả kết quả.

\r\n
\r\n

\r\n - Cách thức thực hiện:

\r\n
\r\n

\r\n Nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Điện biên

\r\n
\r\n

\r\n - Thành phần hồ sơ:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Hồ sơ  đồ án quy hoạch chi tiết:

\r\n

\r\n - Thuyết minh tổng hợp:

\r\n

\r\n + Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ các nội dung của đồ án được quy định tại Điều 20 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

\r\n

\r\n + Thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị cần tập trung vào các nội dung sau:

\r\n

\r\n . Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.

\r\n

\r\n . Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.

\r\n

\r\n . Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể.

\r\n

\r\n . Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà chung cư cao tầng có xây dựng tầng hầm...)

\r\n

\r\n - Thành phần bản vẽ bao gồm :

\r\n

\r\n + Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

\r\n

\r\n + Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

\r\n

\r\n + Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

\r\n

\r\n + Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

\r\n

\r\n + Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

\r\n

\r\n + Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

\r\n

\r\n + Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

\r\n

\r\n + Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

\r\n

\r\n + Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

\r\n

\r\n Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

\r\n

\r\n - Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và sơ đồ kèm theo.

\r\n
\r\n

\r\n - Số lượng hồ sơ:

\r\n
\r\n

\r\n 01 bộ

\r\n
\r\n

\r\n - Thời hạn giải quyết:

\r\n
\r\n

\r\n Thời gian thẩm định đồ án tại Sở Xây dựng không quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án tại UBND tỉnh không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

\r\n
\r\n

\r\n - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Tổ chức

\r\n
\r\n

\r\n - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

\r\n
\r\n

\r\n - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Quyết định hành chính

\r\n
\r\n

\r\n - Phí, lệ phí (nếu có):

\r\n
\r\n

\r\n Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch XD, mức thu: Theo quy định tại bảng số 12 phần 1 phụ lục Thông tư số 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng

\r\n
\r\n

\r\n - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

\r\n
\r\n

\r\n Không

\r\n
\r\n

\r\n - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

\r\n
\r\n

\r\n Quy định chung điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị:

\r\n

\r\n - Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hoặc quy định pháp luật hiện hành về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.

\r\n

\r\n - Cá nhân thiết kế quy hoạch đô thị phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận.

\r\n

\r\n - Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị và cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch đô thị phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

\r\n

\r\n - Năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được xác định trên cơ sở năng lực hành nghề của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm, trình độ thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.

\r\n

\r\n Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị:

\r\n

\r\n - Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị phải có các cá nhân đủ điều kiện năng lực chuyên môn theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chuyên ngành về quy hoạch không gian, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và môi trường đô thị; có cơ sở vật chất và trình độ quản lý để bảo đảm chất lượng đồ án.

\r\n

\r\n - Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị có đủ chủ nhiệm đồ án hạng I và có đủ chủ trì bộ môn chuyên ngành hạng I của các chuyên ngành quy hoạch đô thị thì được lập tất cả các đồ án quy hoạch đô thị.

\r\n

\r\n - Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị chưa có chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị được phân hạng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này chỉ được lập đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

\r\n
\r\n

\r\n - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n - Điều 7, Điều 12, Điều 41, 42, 43, 44, 45 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QHH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

\r\n

\r\n - Điều 5, Điều 9, 31, 32, 33, 34 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

\r\n

\r\n - Điều 7, Điều 12 Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ đối với từng loại quy hoạch đô thị;

\r\n

\r\n - Điều 5 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n \r\n

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
 • Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
 • Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
 • Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
 • Hội nghị tập huấn phổ biến 03 thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Thông báo Về việc tổ chức lớp Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn làm việc với Sở Xây dựng
 • Đồng chí Phạm Đức Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng
 • 1-10 of 169<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh