Hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính ngành xây dựng năm 2021

Thời gian đăng: 1/15/2021 5:41:41 PM

 Ngày 13 tháng 01 năm 2021 Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính ngành xây dựng năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Lượng - Phó giám đốc Sở Xây dựng, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức Sở Xây dựng.

Xác định nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính số 29/KH-SXD, ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng. Đẩy mạnh thực hiện cải cách cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2021 trên các mặt: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của đơn vị; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị  nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị với UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp.

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính ngành xây dựng năm 2021, đồng chí Nguyễn Minh Lượng đã chỉ đạo và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức viên chức ngành xây dựng xác định rõ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức trong sở đối với công tác cải cách hành chính, tạo ra những đột phá, những giải pháp tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nội dung cải cách hành chính của cơ quan; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm quán triệt và xác định rõ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, điều hành để chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Sở và tổ chức thực hiện.

IMG_E1414.JPG

Đồng chí Nguyễn Minh Lượng Phó giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

IMG_E1410.JPG

đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chánh văn phòng Sở Xây dựng triển khai Hội nghị 

Văn phòng

Nguồn tin: Sở Xây dựng

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh