Đảng bộ Sở Xây dựng: Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian đăng: 5/28/2020 11:00:51 AM

Ngày 22/5/2020 Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Minh Khuyến - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 31/31 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, các chi bộ triển khai thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 30 Đảng bộ Sở Xây dựng đã đề ra. Đã từng bước nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tập thể và tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm 2015 - 2019.  Đảng ủy thể hiện được vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ của cơ quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức cán bộ và quản lý Đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng cũng được thực hiện một cách có hiệu quả.Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các Chi bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được; mỗi đảng viên, quần chúng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tích cực xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, lãnh đạo cán bộ đảng viên, các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Với kết quả thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đơn vị đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Nhiệm kỳ qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua của Nhà nước, của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và của UBND tỉnh. Bảy cá nhân và một tập thể được Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen, Sở Xây dựng được Bộ Xây dựng tặng một Cờ Thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng một Cờ Thi đua xuất sắc, 10 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 23 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 23 lượt cá nhân và một tập thể được Bộ Xây dựng tặng Bằng khen, 13 cá nhân được Bộ Xây dựng tặng kỷ niệm chương; 26 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 75 lượt cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 343 lượt cá nhân được Sở Xây dựng tặng Giấy khen. Hằng năm có trên 95% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến.

IMG_3707.JPG

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

IMG_3720.JPG

Ban chấp hành khóa XXXI Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Khuyến - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao các thành tích mà Đảng bộ Sở Xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ hằng năm. Đặc biệt là phát huy trí tuệ tập thể, tập trung xây dựng Đảng bộ luôn luôn trong sạch, vững mạnh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề tại Các chi bộ. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội phát huy tinh thần dân chủ để lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, có uy tín, năng lực lãnh đạo; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu được Đoàn Đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 2 đồng chí.

Văn phòng

Nguồn tin: Sở Xây dựng

Các tin tức khác:
 • Lễ ký quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch
 • Hội nghị tuyên truyền, quán triệt triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
 • Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Hội nghị tuyên truyền, quán triệt cán bộ công chức, viên chức khai thác sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Sở Xây dựng
 • Ngày 26/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.
 • Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Phán, Phó giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đô thị và Nông thôn
 • Công bố Quyết định điều động công chức, viên chức Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Ngày 29/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kiến trúc, xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì.
 • 11-20 of 168<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh