Ban giám đốc Sở

Thời gian đăng: 4/21/2007 6:11:58 PM

<html>\r\n <head>\r\n <title></title>\r\n </head>\r\n <body>\r\n <p>\r\n Sở X&acirc;y dựng l&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n tham mưu gi&uacute;p UBND tỉnh thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước Ng&agrave;nh x&acirc;y dựng tại địa phương về c&aacute;c lĩnh vực: X&acirc;y dựng, vật liệu x&acirc;y dựng; nh&agrave; ở v&agrave; c&ocirc;ng sở; kiến tr&uacute;c qui hoạch x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị, quy hoạch x&acirc;y dựng điểm d&acirc;n cư n&ocirc;ng th&ocirc;n, hạ tầng kỹ thuật đ&ocirc; thị. Th&agrave;nh phần Ban gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng tỉnh Điện Bi&ecirc;n gồm: 01 gi&aacute;m đốc, 03 ph&oacute; gi&aacute;m đốc.</p>\r\n </body>\r\n</html>

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Ông Nguyễn Thành Phong

\r\n
\r\n
\r\n Tóm tắt sơ yếu lý lịch
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Họ và tên: Nguyễn Thành Phong 

\r\n

\r\n Sinh năm: 28/01/1965

\r\n

\r\n Quê quán: Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An

\r\n

\r\n Dân tộc: Kinh

\r\n

\r\n Nơi ở hiện nay: phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 

\r\n

\r\n Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

\r\n

\r\n Lý luận chính trị: Cao cấp

\r\n

\r\n Chức vụ hiện nay: Giám Đốc Sở

\r\n

\r\n Điện thoại: 0230.3827.119 DĐ: 0912.158.420.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Ông Nguyễn Sỹ Cương

\r\n
\r\n

\r\n Tóm tắt sơ yếu lý lịch

\r\n

\r\n Họ và tên: Nguyễn Sỹ Cương.

\r\n

\r\n Sinh năm: 04/01/1959.

\r\n

\r\n Quê quán: Gia Lâm, Gia Viễn, Ninh Bình.

\r\n

\r\n Dân tộc: Kinh.

\r\n

\r\n Nơi ở hiện nay: Phường Thanh Bình - TP.Điện Biên Phủ.

\r\n

\r\n Lý luận chính trị: Cao cấp.

\r\n

\r\n Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư.

\r\n

\r\n Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở.

\r\n

\r\n Điện thoại: 0230.3826.297 DĐ: 0913.253.286.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Ông Bùi Văn Luyện

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n Tóm tắt sơ yếu lý lịch

\r\n

\r\n Họ và tên : Bùi Văn Luyện

\r\n

\r\n Sinh năm: 09/02/1972

\r\n

\r\n Quê quán: Nghĩa Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định

\r\n

\r\n Dân tộc: Kinh

\r\n

\r\n Nơi ở hiện nay: phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ 

\r\n

\r\n Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

\r\n

\r\n Lý luận chính trị: Cao cấp

\r\n

\r\n Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở 

\r\n

\r\n Điện thoại: 0230.3827.869. DĐ: 0912.310.143

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n \r\n

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
 • Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
 • Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
 • Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
 • Hội nghị tập huấn phổ biến 03 thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Thông báo Về việc tổ chức lớp Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn làm việc với Sở Xây dựng
 • Đồng chí Phạm Đức Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng
 • 1-10 of 169<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh