Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng

Thời gian đăng: 12/1/2021 7:56:24 AM

Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng
Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Minh - Phó giám đốc Sở Xây dựng, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức Sở Xây dựng.
Xác định nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính số 29/KH-SXD, ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng. Đẩy mạnh thực hiện cải cách cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2021 trên các mặt: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của đơn vị; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Đặc biệt là việc thực hiện rà soát, đề xuất phân cấp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị nhằm kịp nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính và tạo môi trường pháp lý thông thoáng co người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư trong lĩnh vực xây dựng.

Đồng chí Phạm Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghij
Tại hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng, đồng chí Phạm Đức Minh đã chỉ đạo và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức viên chức ngành xây dựng xác định rõ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức trong sở đối với công tác cải cách hành chính, tạo ra những đột phá, những giải pháp tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nội dung cải cách hành chính của cơ quan; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm quán triệt và xác định rõ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, điều hành để chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Sở và tổ chức thực hiện.

z2982066702200_e1d9bba452b01ba63bd259f24a1228e4.jpg

Đồng thời đề nghị các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Xây dựng liên tục cập nhập các thông tin, quy định mới có liên quan đến các thủ tục hành chính do đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết; Tích cực, quyết liệt trong nghiên cứu đề xuất các phương án phân cấp các TTHC trong lĩnh vực xây dựng để đảm bảo việc tiết kiệm nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng./.

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
 • Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
 • Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
 • Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
 • Hội nghị tập huấn phổ biến 03 thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Thông báo Về việc tổ chức lớp Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn làm việc với Sở Xây dựng
 • Đồng chí Phạm Đức Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng
 • 1-10 of 169<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh