DANH SÁCH TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Công ty xây dựng Ánh Tuyết
 • Địa chỉ : Số nhà 208, Tổ dân phố số 8,Phường Thanh Bình, Tp.Điện Biên\r\nTel/Fax: 023-832 069\r\n Mobile: 0913.534678\r\nGiám Đốc: Ngô Văn Bút
 • Tạo lá phổi cho ngôi nhà
 • Giếng trời, sân vườn được xem là "lá phổi", trong "cơ thể" kiến trúc ngôi nhà. Tuy nhiên, sau khi xây dựng và sử dụng một thời gian, nhiều chủ nhà phải thuê thợ đến "thủ tiêu" sân vườn vì không chịu nổi nước mưa vào nhà cùng côn trùng...Trong xu hướng đô thị ngày càng "sống theo chiều đứng", cây xanh càng thể hiện rõ vai trò của mình. Song không phải chủ nhà nào cũng ý thức được vấn đề và "dám hy sinh" một phần diện tích cho mục tiêu có vẻ như xa xỉ này. Vì tại các đô thị, tấc đất là tấc vàng. \r\n\r\n
 • Ban giám đốc Sở
 • <html>\r\n <head>\r\n <title></title>\r\n </head>\r\n <body>\r\n <p>\r\n Sở X&acirc;y dựng l&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n tham mưu gi&uacute;p UBND tỉnh thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước Ng&agrave;nh x&acirc;y dựng tại địa phương về c&aacute;c lĩnh vực: X&acirc;y dựng, vật liệu x&acirc;y dựng; nh&agrave; ở v&agrave; c&ocirc;ng sở; kiến tr&uacute;c qui hoạch x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị, quy hoạch x&acirc;y dựng điểm d&acirc;n cư n&ocirc;ng th&ocirc;n, hạ tầng kỹ thuật đ&ocirc; thị. Th&agrave;nh phần Ban gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng tỉnh Điện Bi&ecirc;n gồm: 01 gi&aacute;m đốc, 03 ph&oacute; gi&aacute;m đốc.</p>\r\n </body>\r\n</html>
 • 121-124 of 124<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh