Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018

Thời gian đăng: 8/8/2018 4:46:59 PM

Thời gian dự thi: Đợt 8 ngày 14/8/2018

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH CÁ NHÂN THI SÁT HẠCH  CẤP CHỨNG CHỈ ĐỢT 8 ngày 14 tháng 8 năm 2018

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/YY

CMND
/Thẻ Căn cước

Lĩnh vực đăng ký  cấp chứng chỉ

Hạng đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký dự sát hạch

Chuyển đổi/ Cấp mớ

1

Trần Văn Vịnh

13/12/1981

03608100493

Thiết kế kết cấu công trình XD dân dụng và CN

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Khảo sát địa hình

III

Cấp mới

Giám sát công trình XD dân dụng và CN

III

chuyển đổi

2

Nguyễn Văn Dũng

08/07/1979

012040452

Thiết kế công trình đường bộ

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

3

Đào Ngọc Cảnh

05/08/1969

040262542

Quản lý dự án

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát DD&CN

II

 

Chuyển đổi

4

Đào Ngũ Phát

21/06/1983

040826568

Giám sát DD&CN

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Quản lý dự án

II

Cấp mới

5

Nguyễn Gia Tuấn

01/07/1975

040231479

Quản lý dự án

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

6

Nguyễn Thị Hoan

04/11/1956

040004387

Thiết kế kết cấu  công trình DD và CN

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Giám sát DD&CN

II

Chuyển đổi

Khảo sát địa hình

II

Chuyển đổi

Quản lý dự án

II

Cấp mới

7

Lê Thị Loan Phượng

06/12/1982

040266662

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

8

Phạm Anh Đức

10/02/1986

040280144

Quản lý dự án

III

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

9

Vũ Văn Trọng

26/11/1975

031075002065

Khảo sát địa hình

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Giám sát công trình giao thông đường bộ

II

Chuyển đổi

Thiết kế kết cấu công trình XD dân dụng và CN

II

Chuyển đổi

10

Trần Văn Lập

22/03/1977

040222469

Khảo sát địa hình

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

II

Chuyển đổi

11

Phạm Ngọc Dũng

26/11/1984

040274901

Thiết kế công trình DD và CN

III

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Khảo sát địa hình

II

Cấp mới

12

Nguyễn Anh Tuấn

22/02/1982

040290146

Thiết kế công trình DD và CN

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

13

Lê Hồng Thắng

07/07/1977

040234949

Quản lý dự án

II\

DIB-Điện Biên

Cấp mới

14

Lê Xuân Hòa

14/05/1982

151362871

Giám sát công trình giao thông cầu

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Giám sát công trình DD và CN

II

Chuyển đổi

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

II

Chuyển đổi

Khảo sát địa hình

II

Chuyển đổi

15

Nguyễn Duy Điện

21/07/1980

040240709

Giám sát giao thông đường bộ

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Giám sát DD&CN

II

Chuyển đổi

Thiết kế  kết cấu DD & CN

III

Cấp mới

16

Đỗ Mạnh Hùng

05/02/1981

040263563

Khảo sát địa hình

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

II

Chuyển đổi

17

Nguyễn Mạnh Hùng

07/05/1983

040289614

Thiết kế NN&PTNT

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Quản lý dự án

II

18

Nguyễn Trọng Hạnh

12/11/1986

013475255

Quản lý dự án

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Thiết kế NN&PTNT

II

Cấp mới

19

Trần Trung Hiếu

05/02/1992

040373854

Quản lý dự án

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát giao thông đường bộ

III

Cấp mới

20

Nguyễn Quốc Tiến

08/06/1969

040191857

Quản lý dự án

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

21

Đỗ Văn Ngọn

15/12/1981

040830393

Giám sát công trình giao thông đường bộ\

III

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Giám sát công trình DD và CN

III

Chuyển đổi

Giám sát NN&PTNT

III

Chuyển đổi

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước

III

Chuyển đổi

22

Sùng Trường Sơn

9/8/1989

040349022

Giám sát công trình DD và CN

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát công trình giao thông đường bộ\

III

Cấp mới

Thiết kế công trình DD và CN

III

Cấp mới

23

Pòong Quốc Hiệp

6/10/1986

040326045

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

II

Điện Biên

Cấp mới

24

Nguyễn Đăng Thủy

27/09/1979

040832344

Quản lý dự án

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

25

Tao Văn Bình

25/10/1982

040266303

Giám sát NN&PTNT

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Quản lý dự án

II

Cấp mới

26

Hà Việt Dũng

20/08/1984

183293218

Quản lý dự án

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

27

Bùi Gia Tư

06/06/1986

151502847

Quản lý dự án

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

28

Nguyễn Minh Trịnh

25/03/1973

040467288

Quản lý dự án

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

29

Cù Mạnh Quyền

09/08/1982

162440155

Quản lý dự án

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát công trình giao thông đường bộ\

III

Cấp mới

30

Lê Hữu Điều

06/07/1986

168137236

Giám sát công trình giao thông đường bộ\

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát NN&PTNT

III

Cấp mới

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước

III

Cấp mới

Quản lý dự án

III

Cấp mới

31

Nguyễn Duy Biên

07/05/1988

040345252

Thiết kế kết cấu công trình XD dân dụng và CN

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Khảo sát địa hình

III

Cấp mới

Giám sát công trình DD và CN

II

Cấp mới

32

Nguyễn Thị Phương

25/08/1987

040289825

Thiết kế kết cấu công trình XD dân dụng và CN

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát công trình DD và CN

III

Cấp mới

Khảo sát địa hình

III

Cấp mới

33

Nguyễn Quỳnh Lương

02/05/1978

040227074

Giám sát công trình XD dân dụng và CN

II

DIB-Điện Biên

chuyển đổi

Thiết kế kết cấu công trình XD dân dụng và CN

III

chuyển đổi

Khảo sát địa hình

III

Cấp mới

34

Nguyễn Phi Long

11/06/2018

040299340

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

II

DIB- Đện Biên

Cấp mới

Giám sát công trình giao thông đường bộ

II

Cấp mới

35

Nguyễn Văn Tiến

06/07/1987

125200446

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công nghệ

III

DIB- Đện Biên

Cấp mới

36

Nguyễn Thành Công

30/06/1984

040299346

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công nghệ

III

DIB- Đện Biên

Cấp mới

37

Chu Văn Nam

20/03/1987

040309037

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

III

DIB- Đện Biên

Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công nghệ

III

Cấp mới

38

Nguyễn Văn Tại

16/06/1975

040455812

Giám sát công trình giao thông đường bộ

II

DIB- Điện Biên

chuyển đổi

39

Phạm Trọng Hậu

19/08/1979

040451642

Quản lý dự án

III

DIB- Điện Biên

Cấp mới

40

Nguyễn Đắc Bình

01/10/1979

040460331

Giám sát công trình NN&PPNT

III

DIB- Điện Biên

Cấp mới

41

Lê Xuân Cảnh

13/02/1985

040372678

Quản lý dự án

II

DIB- Điện Biên

Cấp mới

42

Trần Đức Hạnh

02/02/1977

040234333

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT

II

DIB- Điện Biên

Chuyển đổi

43

Nguyễn Anh Việt

26/08/1982

040827833

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT

II

DIB- Điện Biên

Cấp mới

44

Nguyễn Trọng Hùng

31/10/1986

131581454

Giám sát công trình giao thông đường bộ

II

DIB- Điện Biên

Cấp mới

45

Bùi Văn Chung

28/09/1987

162837333

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

II

DIB- Điện Biên

Cấp mới

46

Phan Doãn Chiến

14/10/1986

017123913

Giám sát công trình giao thông đường bộ

II

DIB- Điện Biên

Cấp mới

47

Nguyễn Tiến Huy

19/04/1990

151798179

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

DIB- Điện Biên

Cấp mới

48

Phạm Quang Tuấn

06/01/1975

040307376

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

DIB- Điện Biên

Chuyển đổi

49

Trần Văn Đính

02/05/1975

040340096

Giám sát công trình giao thông đường bộ

III

DIB- Điện Biên

Chuyển đổi

Giám sát công trình NN&PTNT

III

Chuyển đổi

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát, nước

III

Chuyển đổi

50

Trần Văn Điệp

22/01/1980

162276720

Định giá xây dựng

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Khảo sát địa hình

III

Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

III

Cấp mới

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

II

chuyển đổi

51

Vũ Ngọc Ca

25/10/1974

151167021

Định giá xây dựng

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Quản lý dự án

II

Cấp mới

52

Vũ Đức Quyết

09/07/1980

040371822

Định giá xây dựng

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

53

Nguyễn Đạt Long

17/02/1977

040232389

Định giá xây dựng

II

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

54

Vũ Xuân Toàn

2/12/1983

040405592

Định giá xây dựng

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

55

Thân Tiến Trung

15/03/1975

040363368

Định giá xây dựng

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Quản lý dự án

III

56

Đỗ Thủy Trung

02/11/1978

025078000037

Quản lý dự án

II

DIB- Điện Biên

cấp mới

57

Đặng Đình Đắc

07/09/1978

040374598

Định giá xây dựng

II

DIB- Điện Biên

Cấp mới

Quản lý dự án

III

Cấp mới

58

Nguyễn Văn Nam

25/06/1962

040140564

Định giá xây dựng

III

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

59

Hoàng Văn Chính

3/3/1972

040252541

Giám sát công trình NN&PTNT;

III

DIB-Điện Biên

Chuyển đổi

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước

II

Chuyển đổi

Quản lý dự án

II

Cấp mới

60

Nguyễn Thái Lai

08/09/1981

040248124

Quản lý dự án

II

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

II

Cấp mới

Định giá xây dựng

II

Chuyển đổi

61

Nguyễn Thanh Phương

23/09/1983

125186052

Quản lý dự án

III

DIB-Điện Biên

Cấp mới

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

II

Cấp mới

 

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Thông báo Sở Xây dựng ban hành các quyết định 119/QĐ-SXD và 145/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 15+16 năm 2019
 • Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập đồ án Dự án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh