Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018

Thời gian đăng: 7/16/2018 10:15:00 AM

Thời gian dự thi: Đợt 7 ngày 20/7/2018

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH CÁ NHÂN THI SÁT HẠCH  CẤP CHỨNG CHỈ ĐỢT 7 - THÁNG 7/2018 

Số TT Số chứng chỉ
đã được cấp
Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Hạng đăng ký
(I-II-III) 
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Số năm kinh nghiệm
Chuyển đổi/ Cấp mớ
1   Lưu Văn Xuân 15/04/1986 135226536 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp III 11 Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
2 KS-280-01395 Hoàng Văn Biên 27/06/1962 040163471 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp II 20 Chuyển đổi
231-0076 II Chuyển đổi
3 280-0150 Mai Quý Thắng 05/09/1981 151253946 Kỹ sư cầu đường II 12 Chuyển đổi
4   Nguyễn Thế Anh 23/04/1989 040360844 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng III 4 Cấp mới
5 027-01398 Đào Hồng Hiếu 02/08/1985 040280471 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp II 8 Chuyển đổi
6   Nguyễn Tất Cơ 08/02/1982 172386425 Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy II 9 Cấp mới
7 280-0372 Nguyễn Vệt Cường 02/10/1982 040402306 Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy II 12 Chuyển đổi
8 280-1321 Nguyễn Thái Hà 23/10/1981 040240722 Kỹ sư công trình giao thông II 13 Chuyển đổi
9   Vũ Mạnh Hoàng 10/07/1990 040387034 Kỹ sư công trình giao thông III 3 Cấp mới
10   Bùi Xuân Dương 17/11/1980 040829317 Kỹ sư kinh tế xây dựng II 11 Cấp mới
11   Trần Ngọc Khôi 10/04/1979 040451162 Kỹ sư cầu đường bộ II 15 Cấp mới
II Cấp mới
12   Phạm Văn Hùng 01/10/1988 186863424 Ký sư xây dựng dân dụng và công nghiệp II 3 Cấp mới
13   Trần Hữu Thắng  16/01/1988 183553551 Kỹ sư cầu đường II 7 Cấp mới
III Cấp mới
14   Nguyễn Minh Thu 17/07/1990 040369196 Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu- đường II 5 Cấp mới
III Cấp mới
15   Trần Anh Quân 04/11/1979 040217828 Kỹ sư xây dựng cầu đường II 14 Cấp mới
III Cấp mới
16   Đặng Đình Đắc 07/09/1978 040374598 Kỹ sư xây dựng cầu hầm II 11 Cấp mới
III Cấp mới
17   Phạm Ngọc Quỳnh 18/01/1974 040241327 Kỹ sư cầu đường bộ II 15 Cấp mới
18   Đinh Thu Thảo 05/03/1993 040371407 Kỹ sư kinh tế xây dựng III 03 Cấp mới
III Cấp mới
19 280-3229 Nguyễn Hồng Triệu  10/11/1980 131603970 Kỹ sư Thủy lợi II 14 Chuyển đổi
20 0230-0019 Nguyễn Văn Nam 25/06/1962 040140564 Kỹ sư xây dựng cơ bản III 25 Chuyển đổi
21   Nguyễn Hoàng Long 29/06/1989 040361922 Kỹ sư thủy lợi III 4 Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
22   Vũ Văn Việt 11/10/1991 040423374 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng III 5 Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
23   Nguyễn Xuân Quân 10/02/1987 040326408 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông III 4 Cấp mới
24   Điêu Văn Sơn 16/10/1978 040307429 Kỹ sư kinh tế xây dựng II 14 Cấp mới
25 231-0053 Lê Văn Viễn 06/02/1963 040275829 Kỹ sư xây dựng II 18 Chuyển đổi
26   Nguyễn Tất Hà 02/09/1965 040248223 Kỹ sư cầu đường bộ II 27 Cấp mới
27   Hà Ngọc Dương 29/04/1990 040318326 Kỹ sư cầu đường III 6 Cấp mới
28   Đỗ Thủy Trung 02/11/1978 025078000037 Kỹ sư cầu đường bộ II 17 cấp mới
29   Vũ Minh Thư 05/08/1989 036089006098 Kỹ sư kỹ thuật công trình III 6 Cấp mới
III Cấp mới
30   Vũ Thanh Tuân 22/10/1989 132008754 Kỹ sư xây dựng cầu đường III 5 Cấp mới
III Cấp mới
31   Cao Xuân Hùng 05/07/1985 040282446 Kỹ sư cầu đường III 9 Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
32   Vũ Văn Mạnh 08/10/1988 040362040 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp III 5 Cấp mới
III Cấp mới
33   Tạ Song Hào 20/09/1990 040353910 Cao đẳng kỹ thuật xây dựng III 7 Cấp mới
34 GS2.231-0144 Phan Thanh Quyền 23/09/1977 040828197 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp II 18 Chuyển đổi
35   Nguyễn Văn Hùng 01/08/1978 040452516 Kỹ sư xây dựng công trình II 6 Cấp mới
36   Phan Xuân Trịnh 13/11/1976 040234970 Kỹ sư xây dựng cầu đường III 15 Cấp mới
37   Vũ Công Bằng 22/02/1981 040417001 Kỹ sư xây dựng công trình II 6 Cấp mới
GS1-231-00482 II Chuyển đổi
38   Điêu Chính Hoài Nam 06/03/1989 040364508 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị III 4 Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
39   Đinh Văn Thể 23/12/1984 162814095 Kỹ sư thủy lợi- thủy điện III 6 Cấp mới
  III Cấp mới
40   Nguyễn Đức Cường 06/10/1981 040245445 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp III 5 Cấp mới
III Cấp mới
41   Trần Thanh Hòa 17/02/1986 040321258 Kỹ sư xây dựng cầu - đường  III 5 Cấp mới
III Cấp mới
42   Phạm Tùng Sơn 03/07/1987 13115681 Kỹ sư xây dựng cầu - đường  III 7 Cấp mới
III Cấp mới
43   Nguyễn Xuân Đại 25/05/1981 040418644 Trung cấp- Xây dựng công trình giao thông III 11 Cấp mới
III Cấp mới
44   Phạm Văn Việt 07/12/1982 162372415 Trung cấp- chuyên ngành xây dựng cầu đường III 13 Cấp mới
III Cấp mới
45 KS-231-00191 Lê Quý Trường 31/01/1970 04020337 Kỹ sư xây dựng đường bộ  II 29 Chuyển đổi
46 KS-027-01354 Vũ Văn Thuấn 08/08/1984 142086714 Kỹ sư xây dựng II 10 Chuyển đổi
47 KS-231-00192 Nguyễn Quốc Hùng 29/12/1970 040196925 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ II 23 Chuyển đổi
48   Nguyễn Anh Tuấn 24/11/1989 186328020 Cao đẳng- xây dựng cầu đường III 5 cấp mới
49   Lương Hữu Thắng 23/04/1986 172655580 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ III 10 cấp mới
50   Hà Văn Kiên 31/05/1986 151628830 Kỹ sư xây dựng cầu đường III 9 cấp mới
51   Bùi Giáp Thìn 01/05/1964 040239072 Kỹ sư xây dựng cầu đường III 38 cấp mới
52   Nguyễn Văn Cường 14/09/1985 040269605 Kỹ sư xây dựng cầu đường III 7 cấp mới
53   Nguyễn Thành Tiến 21/09/1976 040247530 Kỹ sư xây dựng cầu đường III 15 cấp mới
54   Lê Minh Đức 04/08/1990 040371666 Cao đẳng xây dựng công nghệ kỹ thuật giao thông III 5 cấp mới
55   Nguyễn Văn Kiên 06/12/1983 040830257 Cao đẳng- xây dựng cầu đường bộ III 12 cấp mới
56   Lê Đức Nhuận 1/10/1990 034090006851 Kỹ sư kinh tế III 6 Cấp mới
57   Đinh Toàn Thắng 20/8/1985 040292313 Kỹ sư xây dựng công trình giao thông III 1 Cấp mới
58   Quách Như Hiếu 7/8/1985 040307072 Kỹ sư xây dựng II 11 Cấp mới
59   Đặng Thị Hằng 7/11/1980 040831906 Trung cấp xây dựng kỹ thuật thi công  III  11 Cấp mới
60   Trần Anh Dũng 20/12/1989 040373119 Kỹ sư XD dân dụng và CN III 4 Cấp mới
III
III
III
61 GS1-231-00691 Nguyễn Văn Ba 21/11/1977 1944041269 Kỹ sư thủy lợi; Thạc sỹ kỹ thuật XD công trình giao thông II 15 Chuyển đổi
GS1-231-00403 II Chuyển đổi
GS1-231-00481 II Chuyển đổi
  II cấp mới
62   Nguyễn Mạnh Tuyến 14/01/1990 040373158 Cao đẳng kỹ thuật công trình III 6 Cấp mới
63   Nguyễn Văn Đạt 01/12/1987 040309502 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị III 4 Cấp mới
III
III
III
III
III
64   Phùng Bá Thiện 10/10/1985 040309844 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp III 5 Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
III Cấp mới
65 231-0037 Phí Văn Tài 01/09/1960 040831078 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ II 24 Chuyển đổi
66 231-0056 Nguyễn Văn Hà  13/05/1982 040277864 Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành dân dụng và công nghiệp II 14 Chuyển đổi
  II Cấp mới
67 GS1-231-00582 Hoàng Văn Chính  03/03/1972 040252541 Thạc sỹ kỹ thuật thủy lợi II 23 Chuyển đổi
III Chuyển đổi
  III Cấp mới

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Thông báo Sở Xây dựng ban hành các quyết định 119/QĐ-SXD và 145/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 15+16 năm 2019
 • Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập đồ án Dự án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh