Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2020

Thời gian đăng: 6/22/2020 5:19:58 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 5 ngày 25/6/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 05 NĂM 2020

Số TT Mã môn thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC Quốc tịch theo CMT/Thẻ CC/HC Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo 
01 GS10 GS1-231-00475 Phạm Quang mạnh 01/09/1965 040231291 Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình- Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp  Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển Đổi 02/03/2011 CA Điện Biên Việt Nam Chính Quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội
GS01 GS1-231-00475 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển Đổi
GS06 GS1-231-00475 Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển Đổi
02
QLDA   Vũ Ngọc Đức 10/05/1985 172152371 Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu đường Quản lý dự án III Cấp mới 28/02/2007 CA Thanh Hóa Việt Nam Chính Quy Cao đẳng giao thông vận tải
03 GS01 GS1-232-01226 Nguyễn Văn Tuyến  10/10/1985 040341986 Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển Đổi 30/06/2009 CA Điện Biên Việt Nam Vừa Làm Vừa Học Đại học Lương Thế Vinh
GS10 GS1-232-01226 Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển Đổi
TK13 GS1-232-01226 Thiết kế công trình NN&PTNT III Chuyển Đổi
04 GS06   Nguyễn Công Định 28/12/1979 040293402 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới 20/06/2016 CA Điện Biên Việt Nam Vừa Làm Vừa Học Đại học Thủy Lợi
05 GS06   Trịnh Văn Trãi 22/02/1979 040494727 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới 29/06/2017 CA Điện Biên Việt Nam Chính Quy Đại học Thủy Lợi
06 GS01 GS1-281-04670 Nguyễn Đức Lim 09/05/1982 040449281 Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển Đổi 20/08/2010 CA Điện Biên Việt Nam Vừa Làm Vừa Học Đại học Lương Thế Vinh
GS10 GS1-281-04670 Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển Đổi
GS06 GS1-281-04670 Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển Đổi
07 QLDA   Lê Khắc Dũng 26/06/1981 017416584 Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án III Cấp mới 19/02/2013 CA Điện Biên Việt Nam Chính Quy Đại học Thủy Lợi
08 GS10   Nguyễn Quang Bắc 02/02/1984 040829310 Kỹ sư địa chất Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới 06/02/2017 CA Điện Biên Việt Nam Chính Quy Đại học mỏ Địa chất
GS01   Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
09 GS10   Nguyễn Đức Quân 10/07/1986 040452518 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 08/09/2020 CA Điện Biên Việt Nam Vừa Làm Vừa Học Đại học Kiến Trúc Hà Nội
GS01   Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
10 QLDA   Nguyễn Hoàng Long 08/06/1988 040354135 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án III Cấp mới 08/9/2017 CA Điện Biên Việt Nam Vừa làm vừa học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
11 QLDA   Phạm Trọng Nguyện 08/03/1966 040372187 Kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước Quản lý dự án II Cấp mới 14/11/207 CA Điện Biên Việt Nam Tại chức Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
DG01   Định giá xây dựng II Cấp mới
12 KS02   Tô Văn Thành 13/10/1985 001085008704 Kỹ sư kỹ thuật bờ biển Khảo sát Địa hình III Cấp mới 22/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Việt Nam Chính Quy Trường đại học Thủy Lợi
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
TK13 KS-02193-1178 Thiết kế công trình NN&PTNT III Chuyển Đổi
13 TK14   Vũ Đức Thịnh 30/03/1992 040371873 Kỹ sư kỹ thuật công trình Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 26/072017 CA Điện Biên Việt Nam Chính Quy Trường đại học Thủy Lợi
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
14 GS01   Vũ Quốc Hoàn 21/12/1987 040340222 Kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 13/07/2007 CA Điện Biên Việt Nam Chính Quy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
15 GS01   Hà Duy Thanh 09/09/1988 040303057 Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 28/11/2017 CA Điện Biên Việt Nam Vừa Làm Vừa Học Trường Đại học Lương Thế Vinh
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
16 QLDA   Đặng Minh Tiến 30/09/1988 040345239 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II Cấp mới 22/07/2005 CA Điện Biên Việt Nam Chính Quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội
DG01   Định giá xây dựng II Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS02   Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
GS01 GS1-231-00690/GS1-231-00596 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển Đổi
TK09   Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
TK14   Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
17 QLDA   Lê Quang Tạo 15/07/1984 034084009035 Kỹ sư xây dựng công trinh Quản lý dự án II Cấp mới 13/10/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Việt Nam Vừa Làm Vừa Học Đại học Xây dựng Hà Nội
DG01   Định giá xây dựng II Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS02   Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
GS01 GS1-027-07427 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển Đổi
TK09   Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
TK14   Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh