Tham gia ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thời gian đăng: 10/15/2019 3:35:30 PM

Thực hiện Văn bản số 2365/BXD-KTXD ngày 04/10/2019 của Bộ Xây dựng, về việc lấy ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; Văn bản số 2971/UBND-TH ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh, về việc góp ý kiến đối với các dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để việc áp dụng các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương; Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban QLDA, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp thi công, tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 01-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-v-qu-n-l-chi-ph-u-t-x-y-d-ng.rar

2. Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.  02-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-n-gi-nh-n-c-ng-x-y-d-ng.docx

3. Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng.  03-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-gi-ca-m-y-v-thi-t-b-x-y-d-ng.rar

4. Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.   04-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-y-d-ng-v-qu-n-l-c-s-d-li-u-v-nh-m-c-v-gi-x-y-d-ng.rar

5. Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 05-Th-ng-t-h-ng-d-n-l-p-v-qu-n-l-chi-ph-TXD-C-ng-tr-nh-CSHT-ch-ng-tr-nh-MTQG-n-ng-th-n-m-i.docx

6. Thông tư hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng.   06-Th-ng-tu-h-ng-d-n-x-c-nh-ch-s-gi-x-y-d-ng.doc

7. Thông tư hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.   07-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-chi-ph-qu-n-l-d-n-v-t-v-n-u-t-x-y-d-ng.docx

8. Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng.    08-Th-ng-t-H-ng-d-n-o-b-c-kh-i-l-ng-c-ng-t-c-x-y-d-ng.doc

9. Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình.  09-Th-ng-t-H-ng-d-n-quy-i-v-n-u-t-x-y-d-ng-c-ng-tr-nh.doc

10. Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình.   10-Th-ng-t-ban-h-nh-nh-m-c-d-to-n-x-y-d-ng-c-ng-tr-nh.rar

Nguồn tin: Sở Xây dựng

Các tin tức khác:
 • Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý trật tự xây dựng và hạ tầng kỹ thuật theo Đề án 1961 tại tỉnh Điện Biên
 • Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức lễ Bàn giao điểm bản Mường Toong 9, xã Mường Toong cho Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé
 • Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên và ký kết hợp tác ứng dụng Zalo
 • Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản giữa Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên với Sở Công Chính và Vận tải các tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Bang nước CHDCND Lào
 • Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Đề án 1961 tại tỉnh Điện Biên
 • Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I năm 2019
 • Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạchthuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • 1-10 of 140<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh