Tham gia ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thời gian đăng: 10/15/2019 3:35:30 PM

Thực hiện Văn bản số 2365/BXD-KTXD ngày 04/10/2019 của Bộ Xây dựng, về việc lấy ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; Văn bản số 2971/UBND-TH ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh, về việc góp ý kiến đối với các dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để việc áp dụng các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương; Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban QLDA, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp thi công, tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 01-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-v-qu-n-l-chi-ph-u-t-x-y-d-ng.rar

2. Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.  02-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-n-gi-nh-n-c-ng-x-y-d-ng.docx

3. Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng.  03-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-gi-ca-m-y-v-thi-t-b-x-y-d-ng.rar

4. Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.   04-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-y-d-ng-v-qu-n-l-c-s-d-li-u-v-nh-m-c-v-gi-x-y-d-ng.rar

5. Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 05-Th-ng-t-h-ng-d-n-l-p-v-qu-n-l-chi-ph-TXD-C-ng-tr-nh-CSHT-ch-ng-tr-nh-MTQG-n-ng-th-n-m-i.docx

6. Thông tư hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng.   06-Th-ng-tu-h-ng-d-n-x-c-nh-ch-s-gi-x-y-d-ng.doc

7. Thông tư hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.   07-Th-ng-t-h-ng-d-n-x-c-nh-chi-ph-qu-n-l-d-n-v-t-v-n-u-t-x-y-d-ng.docx

8. Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng.    08-Th-ng-t-H-ng-d-n-o-b-c-kh-i-l-ng-c-ng-t-c-x-y-d-ng.doc

9. Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình.  09-Th-ng-t-H-ng-d-n-quy-i-v-n-u-t-x-y-d-ng-c-ng-tr-nh.doc

10. Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình.   10-Th-ng-t-ban-h-nh-nh-m-c-d-to-n-x-y-d-ng-c-ng-tr-nh.rar

Nguồn tin: Sở Xây dựng

Các tin tức khác:
 • Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức sinh hoạt chuyên đề các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
 • Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
 • Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
 • Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
 • Hội nghị tập huấn phổ biến 03 thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Thông báo Về việc tổ chức lớp Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn làm việc với Sở Xây dựng
 • 1-10 of 170<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh