Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 12/5/2022 9:56:37 AM

Ngày 01/4/2022 Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022. Trong đó thể hiện mục tiêu và yêu cầu của kế hoạch như:

Tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị, các phòng chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần cải thiện, nâng cao điểm số Chỉ số cải cách hành chính của Sở.

Tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các khuyết điểm, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao điểm số vị trí xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

  Người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường sự lãnh, chỉ đạo toàn diện, thống nhất các nội dung cải cách hành chính; chủ động triển khai các giải pháp có tính khả thi cao để nâng cao điểm số trong các Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị, của ngành.

z3916230584112_d975d65810c66de332f7c78abeff4f95.jpg

Quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến trong đội ngũ công chức, viên chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Gắn việc cải thiện điểm số và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính là trách nhiệm của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng. Mỗi công chức, viên chức phải có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao điểm số, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của ngành và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở nếu để mất điểm chỉ số cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác. 

 

Nguồn tin: Sở Xây dựng

Các tin tức khác:
 • Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức sinh hoạt chuyên đề các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
 • Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
 • Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
 • Hội nghị tập huấn phổ biến 03 thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Thông báo Về việc tổ chức lớp Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn làm việc với Sở Xây dựng
 • 1-10 of 170<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh