Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018

Thời gian đăng: 8/8/2018 4:46:59 PM

Thời gian dự thi: Đợt 8 ngày 14/8/2018

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH CÁ NHÂN THI SÁT HẠCH  CẤP CHỨNG CHỈ ĐỢT 8 ngày 14 tháng 8 năm 2018

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/YY

CMND
/Thẻ Căn cước

Lĩnh vực đăng ký  cấp chứng chỉ

Hạng đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký dự sát hạch

Chuyển đổi/ Cấp mớ

1

Trần Văn Vịnh

13/12/1981

03608100493

<