Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018

Thời gian đăng: 6/18/2018 9:27:49 AM

Thời gian dự thi: Đợt 6 ngày 21/6/2018

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

Số TT Số chứng chỉ
đã được cấp
Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú, hoặc tạm trú
(Theo CMT hoặc TCC)
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  cấp chứng chỉ Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Nơi đăng ký dự sát hạch Số năm kinh nghiệm Chuyển đổi/ Cấp mớ
1 280-3461 Bùi Tuấn Anh 15/10/1984 Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình Kỹ sư XD cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 7 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Chuyển đổi
2 231-0031 Vũ NGọc Ca 25/10/1974 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư xây dựng đường bộ  Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 20 Chuyển đổi
3 231-0043 Nguyễn Văn Biền 30/06/1967 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 26 Chuyển đổi
4 04-2192 Nguyễn Văn Dũng 08/07/1979 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 12 Chuyển đổi
5 231-0064 Đào Ngọc Cảnh 05/08/1969 Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 11 Chuyển đổi
6 231-0075 Đào Ngũ Phát 21/06/1983 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 10 Chuyển đổi
7 231-0065 Nguyễn Gia Tuấn 01/07/1975 Thị trấn Mường Chà, huyện Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 13 Chuyển đổi
8 0230-0013 Nguyễn Thị Hoan 04/11/1956 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 16 Chuyển đổi
9 027-0747 Nguyễn Tất Hoàng 25/09/1973 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 16 Chuyển đổi
10 027-01691 Trịnh Văn Đức 08/02/1986 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 6 Chuyển đổi
11 231-0022 Nguyễn Thị Tú 14/11/1958 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư giao thông Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 36 Chuyển đổi
12 231-0078 Lê Thị Loan Phượng 06/12/1982 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 12 Chuyển đổi
13 231-0077 Phạm Anh Đức 10/02/1986 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư tuản trị doanh nghiệp xây dựng giao thông Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 10 Chuyển đổi
14 231-0032 Nguyễn Đạt Long 17/02/1977 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư kinh tế xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 20 Chuyển đổi
15 231-0045 Vũ Văn Trọng 26/11/1975 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 18 Chuyển đổi
16 280-2362 Trần Văn Lập 22/03/1977 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư giao thông Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 15 Chuyển đổi
17 280-2349 Lại Văn Chiến 12/02/1979 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư địa chất thủy văn công trình Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 13 Chuyển đổi
18 0230-0020 Lê Trung Kiên 25/09/1975 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 21 Chuyển đổi
19 027-0567 Phạm Ngọc Dũng 26/11/1984 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 11 Chuyển đổi
20 027-0635 Nguyễn Anh Tuấn 22/02/1982 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 12 Chuyển đổi
21 231-0046 Lê Hồng Thắng 07/07/1977 Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 16 Chuyển đổi
22   Vũ Đức Quyết 09/07/1980 Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 14 Cấp mới
23   Nguyễn Thị Hải Yến 25/02/1988 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ Cử nhân kế toán Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 7 Cấp mới
24   Nguyễn Duy Điện  21/07/1980 Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 06 Cấp mới
25   Đỗ Mạnh Hùng 05/02/1981 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 14 Cấp mới
26   Bùi Thị Bích Phương 22/06/1991 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 4 Cấp mới
27   Phạm Duy Tùng 06/03/1988 Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Kỹ sư công trình  Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 6 Cấp mới
28   Nguyễn Mạnh Hùng 07/05/1983 Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 8 Cấp mới
29   Nguyễn Trọng Hạnh 12/11/1986 Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 8 Cấp mới
30   Nguyễn Minh Nguyệt 06/03/1984 Phường Him Lam, TP Điện Biên Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 8 Cấp mới
31   Trần Trung Hiếu 05/02/1992 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư công trình giao thông Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 4 Cấp mới
32   Nguyễn Thi Minh 20/08/1987 Phường Him Lam, TP Điện Biên Kỹ sư công trình Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 8 Cấp mới
33   Trinh Trung 29/07/1983 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 9 Cấp mới
34   Hoàng Đình Ban 26/03/1987 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 10 Cấp mới
35   Nguyễn Quốc Tiến 08/06/1969 Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Kỹ sư giao thông Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 16 Cấp mới
36   Đỗ Văn Ngọn  15/12/1981 Tổ 12, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên Kỹ sư XD công trình Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 4 Cấp mới
37   Sùng Trường Sơn 9/8/1989 Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật công trình XD Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 4 Cấp mới
38   Pòong Quốc Hiệp 6/10/1986 Tổ 8, phường Him Lam, TP Điện Biên Kỹ sư xây dựng cầu đường  Định giá xây dựng II Điện Biên 8 Cấp mới
39   Nguyễn Đăng Thủy 27/09/1979 Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Cử nhân cao đẳng công trình thủy lợi- thủy điện Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 12 Cấp mới
40   Tao Văn Bình 25/10/1982 Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 10 Cấp mới
41   Bùi Ngọc Hải 28/11/1991 Thị trấn Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 6 Cấp mới
42   Vũ Xuân Toàn 2/12/1983 Thị trấn Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Trung cấp xây dựng Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên 14 Cấp mới
43   Hà Việt Dũng 20/08/1984 Phường Him Lam, TP Điện Biên Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 6 Cấp mới
44   Bùi Gia Tư 06/06/1986 Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên 7 Cấp mới
45   Thân Tiến Trung 15/03/1975 Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Trung cấp xây dựng Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên   Cấp mới
46   Hoàng Thúy Lan
(THI LẠI)
26/10/1984 SN 83, phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, quận Hà Đông, HN Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị; cử nhân kế toán Định giá xây dựng III Điện Biên 3 Cấp mới

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Thông báo Sở Xây dựng ban hành các quyết định 119/QĐ-SXD và 145/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 15+16 năm 2019
 • Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập đồ án Dự án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh