Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 ngày 10/6/2018

Thời gian đăng: 6/1/2018 9:27:18 AM

Thời gian dự thi: Đợt 5 ngày 10/6/2018

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp CCHN:

Số TT Số chứng chỉ
đã được cấp
Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  cấp chứng chỉ Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Chuyển đổi/ Cấp mớ
1   Mai Duy Cận 16/10/1991 040400496 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước; giám sát công trình giao thông đường bộ III https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Cấp mới
2   Phạm Hùng 14/5/1985 186145920 Kỹ sư dự án và quản lý dự án Quản lý dự án III https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Cấp mới
3   Đỗ Viết Cường 27/10/1978 040828589 Kỹ sư XD đường bộ Quản lý dự án III Cấp mới
4   Ngô Xuân Chính 20/10/1984 040828972 Cử nhân kế toán Quản lý dự án III Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
5   Phạm Duy 7/01/1981 0 40240824 kỹ sư cầu đường Quản lý dự án III Cấp mới
Định giá xây dựng II
6   Vũ Văn Đạo 15/10/1988 151611996 Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ Quản lý dự án III Cấp mới
7   Trần Văn Thành 16/11/1969 0 40356917 Kỹ sư xây dựng cầu đường  Quản lý dự án III Cấp mới
8   Chu Ngọc Giới 20/9/1962 135321500 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới
9   Bùi Ngọc Hải 28/11/1991 151812662 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát DD &CN/ giám sát công trình giao thông đường bộ/ Giám sát NN&PTNT /Quản lý dự án III Cấp mới
10   Nguyễn Văn Luân 5/10/1993 CCCD 034093004354 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT/ Thiết kế công trình NN&PTNT III cấp mới
11 KS-027-01379 Nguyễn Hồng Triệu  10/11/1980 131603970 Kỹ sư thủy lợi Thiết kế công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
12 231-0087 Nguyễn Văn Trung 10/11/1987 040314791 Kỹ sư kỹ thuật công trình Kỹ sư định giá II Chuyển đổi
GS1-231-00549 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp II Chuyển đổi
13 GS2-027-06640 Đinh Danh Phán 7/2/1989 151673229 Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III Chuyển đổi
14 hạng 3 (do chưa đủ năm)  Triệu Quang Nghĩa 2/9/1991 040373841 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng và Công nghiệp/ định giá xây dựng III Cấp mới
15 GS2-231-00370 Vũ Xuân Toàn 2/12/1983 040405592 Trung cấp xây dựng Giám sát giao thông đường bộ III Chuyển đổi
Giám sát NN&PTNT III
Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III
Quản lý dự án III Cấp mới
16   Hà Minh Trường 26/9/1988 040345523 Kỹ sư XD dân dụng và CN Kiểm định công trình DD và công nghiệp II Cấp mới
Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước
17   Phạm Văn Thịnh 15/7/1989 163083382 Trung cấp XD dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng và Công nghiệp III Cấp mới
18 280-2497 Lê Văn Hải 22/12/1986 040832095 Kỹ sư XD Kỹ sư định giá II Chuyển đổi
19   Phạm Văn Hiểu 3/9/1990 151704419 Kỹ sư kinh tế xây dựng Kỹ sư định giá III Cấp mới
20   Nguyễn Văn Nam 25/6/1962 040140564 Kỹ sư xây dựng cơ bản Khảo sát/ Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
21   Bùi Trung Sơn 3/7/1990 040369357 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng  Giám sát công trình NN&PT nông thôn; Giám sát công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
22 GS2-231-00353 Nguyễn Duy Khỗng 18/10/1986 151474720 Trung cấp XD cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông đường bộ III Chuyển đổi
23 GS1-231-00534 Nguyễn Đăng Thắng  10/01/1986 038086007363 Kỹ sư điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ II Chuyển đổi
24 GS2-231-00354 Nhâm Đức Thiện  15/11/1985 040292833 Trung cấp công trình cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông đường bộ III Chuyển đổi
25 GS1-231-00455 Nguyễn Đức Lượng  4/7/1985 162582222 Kỹ sư XD cầu đường Giám sát công trình giao thông đường bộ II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PT nông thôn III Cấp mới
Giám sát công trình DD và CN II Cấp mới
26   Huỳnh Thị Cúc 24/8/1975 040212826 Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình DD và CN III Cấp mới
27   Lù VĂn Kiên  18/12/1984 040334024 Kỹ sư XD công trình Giám sát công trình NN&PT nông thôn/ Giám sát công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
28   Lê Mạnh Tùng 14/6/1988 040345161 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
29 Lê Văn Tiến 12/7/1991 040356290 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
30 GS2-231-00568 Vũ Ngọc Thức 15/4/1982 034082006333 Trung cấp thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT  III Chuyển đổi
32   Phạm Ngọc Thủy 2/5/1978 017346186 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT/thiết kế công trình NN&PTNT II Cấp mới
32 GS1-231-00548 Sùng A Chư 8/12/1983 040428505 Kỹ sư XD dân dụng và CN Giám sát công trình DD và CN II Chuyển đổi
33 (xin cấp mới) Nguyễn Văn Hà  10/8/1991 040395746 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông đường bộ; giám sát công trình giao thông cầu  III Cấp mới
34 GS1-231-00575 Trương Mạnh Nam 6/2/1986 040292858 Kỹ sư XD dân dụng và CN Giám sát công trình DD và CN II Chuyển đổi
35 GS2-231-00570 Phạm Hào Quang 8/3/1983 040525063 Trung cấp thủy lợi tổng hợp Giám sát công trình NN&PTNT; Giám sát công trình dân dụng III Chuyển đổi
36 GS1-231-00587 Nguyễn Tiến Thắng 6/7/1980 131333714 Kỹ sư XD dân dụng và CN Giám sát công trình DD và CN II Chuyển đổi
37   Phạm Văn Nam 24/9/1990 151719929 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông đường bộ; giám sát công trình giao thông cầu  III Cấp mới
38 GS2-231-00571 Nguyễn Hồng Quân 3/8/1981 111583131 Trung cấp thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT  III Chuyển đổi
39   Quàng Văn Thuật 25/11/1986 040350923 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công trình giao thông đường bộ; giám sát công trình giao thông cầu  III Cấp mới
40   Vũ Xuân Tùng 19/5/1992 040396737 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng Giám sát công trình giao thông đường bộ; giám sát công trình giao thông cầu  III Cấp mới
41 GS2-231-00569 Doãn Đức Trị 23/12/1986 112033928 Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công trình DD và CN III Chuyển đổi
42   Lê Văn Hoàng 4/8/1986 040315377 Kỹ sư kỹ thuật công trình XD Giám sát công trình NN&PTNT  III Cấp mới
43 GS2-231-00652 Lường Thế Hoàng 19/11/1988 040357623 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông đường bộ; giám sát công trình giao thông cầu  III Chuyển đổi
44   Trịnh Trọng Nguyên 8/1/1979 040473302 Kỹ sư XD dân dụng và CN Giám sát công trình DD và CN II Cấp mới
45 GS2-231-00560 Lê Văn Quý  01/2/1983                                      162497935 Cao đẳng kỹ thuật thi công  Giám sát công trình DD và CN III Chuyển đổi
46   Lê Đình Hùng 25/12/1985 013468133 Thạc sỹ XD công trình thủy Giám sát công trình giao thông đường bộ; giám sát công trình NN&PTNT; Định giá xây dựng III Cấp mới
47   Nguyễn Nhật Hà
(THI LẠI)
6/11/1978 017076715 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị; kỹ sư địa chính Kỹ sư định giá II Chuyển đổi
Quản lý dự án III Cấp mới
48   Hoàng Thúy Lan
(THI LẠI)
26/10/1984 111643535 Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị; cử nhân kế toán Kỹ sư định giá III Cấp mới
Quản lý dự án III
49   Trần Minh Châu
(THI LẠI)
29/11/1970 0400196458 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ III Cấp mới
50 GS2-231-00441 Nguyễn Văn Hùng 27/3/1966 040240335 Trung cấp phát dẫn điện Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công nghệ III Chuyển đổi

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Thông báo Sở Xây dựng ban hành các quyết định 119/QĐ-SXD và 145/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 15+16 năm 2019
 • Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập đồ án Dự án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh