Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019

Thời gian đăng: 9/16/2019 2:36:20 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019

Thời gian dự thi: Đợt 3 ngày 20/9/2019

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 03 NĂM 2019

Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
Email Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Nơi đăng ký dự sát hạch Số năm kinh nghiệm Đơn vị công tác Ghi chú
1
Đàm Thanh Sơn
17/10/1984
dienlucdienbien@gmail.com
Trung cấp chuyên ngành  hệ thống điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
II
DIB-Điện Biên
14
Công ty Điện Lực Điện Biên
Chuyển đổi
2
Lê Duy Thanh
12/10/1985
dienlucdienbien@gmail.com
Trung cấp chuyên ngành  quảnlý, sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
10
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
3
Nguyễn Ngọc Giang
05/09/1982
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ  sư tự động hóa
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
13
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
4
Vũ Văn Cường
03/01/1975
dienlucdienbien@gmail.com
Cao đẳng Quản lý, sửa chữa đường dây và trạm biện áp
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
09
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
5
Trần Văn Toàn
25/08/1978
dienlucdienbien@gmail.com
Quản lý, sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
13
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
6
Lò Văn Tình
08/10/1984
dienlucdienbien@gmail.com
Quản lý, sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
13
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
7
Hoàng Bá Việt
03/11/1986
dienlucdienbien@gmail.com
Cao đẳng Điện- Điện Tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
11
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
8
Lò Ngọc Ngân 
20/10/1984
dienlucdienbien@gmail.com
Quản lý, sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
13
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
9
Lại Hoàng Thời
13/04/1988
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
5
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
10
Phan Thanh Hiếu
26/7/1985
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống Điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
8
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
11
Đinh Văn Nghĩa
02/12/1969
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống Điện
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
12
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
12
Hoàng Việt Cường
21/02/1982
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống Điện
Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình
III
DIB-Điện Biên
05
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
dienlucdienbien@gmail.com
Định giá xây dựng
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
13
Dương Phi Thường
30/10/1976
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư điện khí hóa xi nghiệp
Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình
II
DIB-Điện Biên
20
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
dienlucdienbien@gmail.com
Định giá xây dựng
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
14
Đào Mạnh Dũng
14/12/1979
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống điện
Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình
III
DIB-Điện Biên
05
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
15
dienlucdienbien@gmail.com
Định giá xây dựng
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
16
Trần Huy Hoàng
11/08/1976
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư Điện, điện từ
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
13
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
17
Trần Đức Dũng
24/9/1970
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư Điện
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
15
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
18
Tao Văn Pắn
14/10/1963
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư điện xí nghiệp
Định giá xây dựng
III
DIB-Điện Biên
23
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
19
Phan Ngọc Khánh
24/09/1972
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư điện xí nghiệp
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
20
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
20
Nguyễn Minh Thức
28/12/1969
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Định giá xây dựng
III
DIB-Điện Biên
10
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
21
Nguyễn Anh Tuấn
12/09/1979
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ thuật công nghiệp
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
11
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
22
Đỗ Anh Tuấn
12/02/1984
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiêp
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
05
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
23
Trần Ngọc Dũng
01/01/1985
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống Điện
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
10
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
24
Ngô Viết Hưởng
16/10/1980
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống Điện
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
05
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
25
Đặng Trung Sơn
27/05/1985
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
04
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
26
Đỗ Xuân Vinh
21/06/1974
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống Điện
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
06
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
27
Trần Ngọc Chiến
20/06/1979
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư hệ thống Điện
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
06
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
28
Lưu Vân Phong
22/07/1972
dienlucdienbien@gmail.com
Kỹ sư điện khí hóa xi nghiệp
Định giá xây dựng
III
DIB-Điện Biên
21
Công ty Điện Lực Điện Biên
Cấp mới
29
Đinh Văn Minh
20/07/1982
Minhvan.sh@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
16
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Minh
Cấp mới
30
Thân Tiến Trung
15/3/1975
Thantientrung1975@gmail.com
Trung cấp- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
11
Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
31
Vũ Xuân Toàn
02/12/1983
ngochai2662@gmail.com
Kỹ thuật công trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
15
Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
32
Bùi Ngọc Hải
28/11/1991
ngochai2662@gmail.com
Cao đăngt xây dựng- Kỹ thuật công trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
7
Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
33
Hà Việt Dũng
20/8/1984
Havietdung84@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
7
Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
34
Nguyễn Tô Trung Hiếu
24/05/1991
tvxdminhkhoi@gmail.com
 Cao đẳng-Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Khảo sát Địa hình
III
DIB-Điện Biên
4
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Minh Khôi
Cấp mới
PL Định giá Xây dựng
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Quản lý dự án
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
35
Lê Xuân Tâm
21/03/1988
lexuantam.conico@gmail.com
Kỹ thuật đô thị
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
02
Công ty TNHH Trường Thủy, tỉnh Điện Biên
Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
36
Lý Anh Tuấn
23/12/1979
Tuansdvec@gmail.com
Kỹ sư thủy lợi ngành công trình thủy lợi
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II
DIB-Điện Biên
17
Công ty cổ phần Thủy Điện SODIC Điện Biên
Cấp mới
Quản lý dự án
II
DIB-Điện Biên
37
Nguyễn Mạnh Tùng
28/08/1978
Mailtung154@gmail.com
Kỹ sư thủy lợi ngành thủy điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
II
DIB-Điện Biên
16
Công ty cổ phần Thủy Điện SODIC Điện Biên
Cấp mới
38
Vừ A Dũng
16/6/1985
vudung03042005@gmail.com
Kỹ thuật công trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
6
Ban QLDA các công trình huyện Tủa Chùa
Cấp mới
39
Nguyễn Thái Hà
23/10/1981
thaiha.stc@gmailcom
Kỹ sư công trình giao thông cônng chính
Thiết kế Công trình Giao thông
II
DIB-Điện Biên
14
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Cường
Chuyển đổi
40
Điêu Chính Việt
08/03/1992
Vietk4ct@gmail.com
Kỹ thuật công trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
3
Ban QLDA các công trình huyện Tủa Chùa
Cấp mới
41
Phạm Thế Anh
25/06/1990
anhpham25061990@gmail.com
Cao đẳng- công nghệ kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
5
Ban QLDA các công trình huyện Tủa Chùa
Cấp mới
42
Phạm Quang Thông
15/08/1971
quockhanhdb@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu đường 
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II
DIB-Điện Biên
06
Công ty cổ phần Quốc Khánh tỉnh Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông
II
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT
II
DIB-Điện Biên
Cấp mới
43
Nguyễn Văn Luân
05/10/1993
Nguyenvanluan5101993@gmail.com
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Khảo sát Địa chất công trình
III
DIB-Điện Biên
04
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phú Minh
Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Thiết kế công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
44
Phùng Văn Hồng
04/02/1984
Phihong4284@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công trình Thủy Lợi
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
05
Công ty TNHH TM và Xây dựng Đức Trường
Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
45
Trần Trung Hiếu
05/02/1992
trantrunghieu.nuce55@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công trình Giao thông
Thiết kế Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
04
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hà Anh
Cấp mới
46
Hoàng Thúy Lan
26/10/1984
thuylandbp@gmail.com
Thạc sỹ quản lý xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
05
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hà Anh
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
47
Nguyễn Nhật Hà
06/11/1978
nhathadbp@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN
III
DIB-Điện Biên
10
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hà Anh
Cấp mới
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
48
Trần Ngọc Khôi
01/04/1979
ctyphuminhdb@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Khảo sát Địa hình
III
DIB-Điện Biên
07
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phú Minh
Chuyển đổi
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
49
Mai Văn Hiệp 
22/11/1981
maihiep2212@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Khảo sát Địa hình
III
DIB-Điện Biên
14
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và giao thông Điện Biên Phủ
Cấp mới
Thiết kế Công trình Giao thông
II
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
50
Nguyễn Trung Kiên
24/12/1979
dbptecco@gmai.com
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Khảo sát Địa hình
II
DIB-Điện Biên
15
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và giao thông Điện Biên Phủ
Chuyển đổi
Thiết kế Công trình Giao thông
II
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông
II
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
Cấp mới
51
Phạm Trung Kiên
03/09/1982
dbptecco@gmai.com
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
06
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và giao thông Điện Biên Phủ
Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
52
Tạ Đức Dũng
02/8/1981
taducdung1981@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng
II
DIB-Điện Biên
11
Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
II
04
Cấp mới
53
Tao Văn Bình
25/10/1982
mrtaobinh@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
10
Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé
Cấp mới
54
Lường Văn Diên
04/03/1985
vandienbqlda@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công trình
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
05
Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
Cấp mới
55
Vũ Thị Thu Nhung
01/10/1985
vunhung@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Quản lý dự án
III
DIB-Điện Biên
03
Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên
Cấp mới
56
Tô Văn Thuận
17/6/1987
tvthuan87@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II
DIB-Điện Biên
05
Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên
Cấp mới
Quản lý dự án
II
DIB-Điện Biên
Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
II
DIB-Điện Biên
Cấp mới
57
Đặng Ngọc Dư
07/.07/1985
ngocdudth@gmail.com
Kỹ sư Thủy lợi
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
II
DIB-Điện Biên
10
Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên
Cấp mới
58
Vũ Văn Ngọc
03/02/1975
vungocduan@gmail.com
Cử nhân kinh tế
Quản lý dự án
III
DIB-Điện Biên
17
Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà
Cấp mới
59
Trần Đức Bình
20/08/1994
tranbinh20081994@gmail.com
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giám sát công trình NN&PTNT
III
DIB-Điện Biên
04
Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà
Cấp mới
Quản lý dự án
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
60
Điêu Chính Hoài Nam
06/03/1989
hoainamk12@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Quản lý dự án
III
DIB-Điện Biên
05
Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà
Cấp mới
61
Hà Ngọc Hưng
08/11/1991
hungmuoi0811@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III
DIB-Điện Biên
03
Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà
Cấp mới
Quản lý dự án
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới
62
Sùng A Dơ
12/09/1993
sungado1209@gmail.com
Kỹ thuật công trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông
III
DIB-Điện Biên
03
Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà
Cấp mới
Quản lý dự án
III
DIB-Điện Biên
Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh