Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2020.

Thời gian đăng: 11/10/2020 11:29:04 AM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 12 ngày 12/11/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h15'

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Trung tâm kiểm định chất lượng - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đeo khẩu trang khi vào thi và đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn dự thi như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

ĐT: 0948.978.676

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 11/2020

Số TT

Mã môn thi

Số chứng chỉ

Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC 

Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Cơ sở đào tạo 

Hệ đào tạo 

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Ghi chú

01

GS01

 

Trần Ngọc Khôi

10/04/1979

040451162

13/08/2010

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư cầu đường bộ

Đại học Giao thông vận tải

Vừa làm vừa học

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Cấp mới

02

TK09

 

Tạ Quốc Hưng

06/06/1996

135876008

30/09/2013

CA tỉnh Vĩnh Phúc

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Trường cao đẳng xây dựng số 1

Chính Quy

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

III

Cấp mới

DG01

 

Định giá xây dựng

III

Cấp mới

GS01

 

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Cấp mới

GS02

 

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Cấp mới

KS02

 

Khảo sát Địa hình

III

Cấp mới

03

TK09

KS-027-04247

Lê Văn Hải

22/12/1986

040832095

10/01/2018

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư xây dựng công trình

Đại học xây dựng

Chính Quy

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

II

Cấp mới

GS01

GS1-02193-04571

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

II

Chuyển đổi

04

GS01

 

Bùi Đức Dũng

15/02/1985

040875226

07/04/2012

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Đại học xây dựng

Vừa làm vừa học

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Cấp mới

QLDA

 

Quản lý dự án

III

Cấp mới

05

DG01

 

Trần Lâm

16/8/1986

040280684

04/03/2019

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Đại học xây dựng

Vừa làm vừa học

Định giá xây dựng

III

Cấp mới

QLDA

 

Quản lý dự án

III

Cấp mới

GS02

 

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Cấp mới

GS10

 

Giám sát Công trình Giao thông

III

Cấp mới

GS01

 

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Cấp mới

06

KS02

 

Hà Xuân Tiếp

05/03/1974

040281965

08/10/2012

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Vừa làm vừa học

Khảo sát Địa hình

II

Cấp mới

KS01

 

Khảo sát Địa chất công trình

II

Cấp mới

TK09

KS-232-00348

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

II

Chuyển đổi

07

GS02

 

Bùi Hoàng Long

28/12/1986

040280609

21/04/2020

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư hệ thống điện

Đại học Điện lực

Vừa làm vừa học

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Cấp mới

08

GS02

 

Nguyễn Quang Phúc

31/08/1981

040240770

25/11/2014

CA tỉnh Điện Biên

Trung cấp quản lý vận hành lưới điện

Cao đẳng công nghiệp xây lắp điện

Chính Quy

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Cấp mới

09

GS02

 

Nguyễn Quang Hải

12/8/1973

040209851

30/11/2009

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư điện khí hóa cung cấp điện

Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Tại chức

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Cấp mới

10

GS02

 

Phan Tiến Dũng

29/07/1983

040290122

26/6/2019

CA tỉnh Điện Biên

Cao đẳng SPKT Điện- Điện tử

Cao đẳng công nghiệp Hà Nội

Chính Quy

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Cấp mới

11

GS02

GS2-280-00780

Lưu Thái Vương

22/12/1980

040236789

30/6/2016

CA tỉnh Điện Biên

Kỹ sư hệ thống điện

Đại học Điện lực

Chính Quy- Liên thông

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

II

Cấp mới

TK04

 

Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình

II

Cấp mới

DG01

 

Định giá xây dựng

II

Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh