Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2020.

Thời gian đăng: 10/23/2020 11:14:32 AM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 11 ngày 26/10/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h15'

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Trung tâm kiểm định chất lượng - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đeo khẩu trang khi vào thi và đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn dự thi như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 11/2020

Số TT Mã môn thi Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
     SĐT Email Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo 
01
GS01 Nguyễn Công Định 28/12/1979 040293402 0913265717 Quoccuongjsc.co@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 20/06/2016 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Thủy Lợi
02
GS01 Trình Văn Trãi 22/02/1979 040494727 0948978486 Quoccuongjsc.co@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 29/06/2017 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Đại học Thủy Lợi
03 GS01 Trần Ngọc Khôi 10/04/1979 040451162 0912878503 ctyphuminhdb@gmail.com Kỹ sư cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 10/04/1979 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Giao thông vận tải
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
04 TK09 Phạm Khánh Hoàn 01/06/1995 040451982 0333737887 khanhhoankts@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới 23/06/2014 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh