Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018

Thời gian đăng: 10/5/2018 9:41:49 PM

Thời gian dự thi: Đợt 10 ngày 11/10/2018

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 08h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 10 NĂM 2018

Số TT Họ  tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng   cấp chứng chỉ Hạng đăng 
(I-II-III) 
Nơi đăng  dự sát hạch Đơn vị công tác Chuyển đổi/ Cấp mớ
1 Nguyễn Văn Dũng 08/7/1979 012040452 Kỹ  xây dựng cầu đường bộ Giám sát xây dựng đường bộ II DIB Công ty cổ phần  vấn xây dựng Đất Việt Chuyển đổi
2 Đinh Văn Mậu 02/6/1968 040247048 Kỹ  xây dựng cầu đường bộ Giám sát xây dựng đường cầu II DIB Ban QLDA các công trình giao thông, tỉnh Điện Biên Cấp mới
3 Phạm Thế Ba 20/8/1978 040354373 Kỹ  xây dựng  Giám sát công trình dân dụng  công nghiệp II DIB Ban QLDA các công trình DD&CN tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình giao thông đường bộ II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ II Chuyển đổi
Quản  dự án II Cấp mới
4 Nguyễn Thị Nghĩa 26/8/2012 040826136 Kỹ thuật  Tầng đô thị Giám sát công trình dân dụng  công nghiệp II DIB Ban QLDA các công trình DD&CN tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình giao thông đường bộ II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ II Chuyển đổi
Quản  dự án II Cấp mới
5 Đặng Ngọc  07/7/1985 040283089 Kỹ  thủy lợi Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình DD&CN tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát công trình dân dụng  công nghiệp II Chuyển đổi
6 Tạ Đức Dũng 02/08/1981 040250988 Kỹ  xây dựng DD&CN Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình DD&CN tỉnh Điện Biên Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ II Cấp mới
Giám sát công trình dân dụng  công nghiệp II Chuyển đổi
Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước II Chuyển đổi
7  Khắc Dũng 26/6/1981 017416584 Kỹ  thủy lợi Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ II DIB Công ty cổ phần  vấn đầu  xây dựng Quốc Cường Chuyển đổi
Giám sát công trình giao thông đường bộ II Chuyển đổi
Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
8 Nguyễn Thái  23/10/1981 040240722 Kỹ  công trình giao thông Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng Mạnh Cường Chuyển đổi
Giám sát công trình giao thông cầu II Chuyển đổi
Giám sát công trình dân dụng  công nghiệp II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước II Chuyển đổi
9  Ngọc Chuẩn 07/2/1990 040368263 Kỹ  công trình xây dựng Định giá xây dựng II DIB Công ty TNHH  Vấn  Xây dựng Anh Khánh Chuyển đổi
10  Đức Kính 19/3/1941 040184435 Kỹ  xây dựng DD&CN Định giá xây dựng II DIB Công ty TNHH  Vấn  Xây dựng Anh Khánh Chuyển đổi
11 Triệu Quang Nghĩa 02/9/1991 040373841 Kỹ  xây dựng DD&CN Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
12 Quàng Văn Thuật 25/11/1986 040350923 Cao đẳng kỹ thuật công trình giao thông Định giá xây dựng III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
Quản  dự án III
13 Nguyễn Xuân Quân 10/02/1987 040326408 Kỹ  xây dựng công trình giao thông Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng Mạnh Cường Cấp mới
Giám sát công trình dân dụng  công nghiệp III Cấp mới
Giám sát công trình giao thông cầu III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III Cấp mới
14 Nguyễn Mạnh Tuyến 14/01/1990 040373158 Kỹ  công nghệ kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III DIB Công ty TNHH  vấn  xây dựng TKC Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
Quản  dự án III Cấp mới
15  Văn Đanh 01/02/1988 040788783 Kỹ  xây dựng DD&CN Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB Ban QLDA các công trình huyện Điện Biên Đông Cấp mới
Giám sát công trình dân dụng  công nghiệp III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III Cấp mới
16 Phạm Mộng Điệp 26/05/1980 151361044 Kỹ  thủy lợi Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình DD&CN tỉnh Điện Biên Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
17 Nguyễn  Hiệp 15/07/1985 162669195 Cao đẳng- xây dựng cầu đường bộ Khảo sát địa hình III DIB Công ty cổ phần VNG tỉnh Điện Biên Cấp mới
Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
18 Nguyễn Văn Dân 18/11/1988 151802632 Kỹ  xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng III DIB Công ty cổ phần VNG tỉnh Điện Biên Cấp mới
19  Thống Nhất 07/04/1976 040277923 Kỹ  kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II DIB Công ty cổ phần VNG tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
20 Tạ Duy Hiển 26/01/1983 040262518 Kỹ  xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng III DIB Công ty cổ phần VNG tỉnh Điện Biên Cấp mới
Khảo sát địa hình III Cấp mới
Thiết kế công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
21  Đức Tấn 10/01/1980 040830915 Kỹ  xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng II DIB Công ty cổ phần VNG tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
Khảo sát địa hình II Chuyển đổi
Thiết kế công trình giao thông đường bộ II Chuyển đổi
Giám sát công trình giao thông đường bộ II Chuyển đổi
22 Trần Văn Lập 22/3/1977 040222469 Kỹ  công trình giao thông Định giá xây dựng III DIB Công ty cổ phần  vấn xây dựng Thịnh Phát Chuyển đổi
23  Ngọc Toàn 31/7/1987 040465980 Kỹ  xây dựng  cầu đường Định giá xây dựng III DIB Công ty cổ phần  vấn xây dựng Thịnh Phát Cấp mới
24 Ngô Văn Định 10/05/1971 040828430 Kỹ  xây dựng  cầu đường Định giá xây dựng III DIB Công ty cổ phần  vấn xây dựng Thịnh Phát Cấp mới
25  Trọng Thiện 02/01/1977 040231570 Kỹ  cầu đường Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình giao thông, tỉnh Điện Biên Cấp mới
26 Nguyễn Minh Tuấn 09/11/1972 040244057 Kỹ  cầu đường Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình giao thông, tỉnh Điện Biên Cấp mới
27 Ngô Cương Quyết 02/8/1973 017368192 Kỹ  thủy nông Định giá xây dựng II DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
Quản  dự án II Cấp mới
28  Văn Hoàng 10/7/1990 040387034 Kỹ  công trình giao thông Giám sát công trình giao thông cầu III DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng Mạnh Cường Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III Cấp mới
29 Dương Minh Châu 26/8/1985 040301887 Kỹ  xây dựng dân dụng  công nghiệp Giám sát công trình giao thông cầu III DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng Mạnh Cường Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước III Cấp mới
30 Điêu Văn Sơn 16/10/1978 040307429 Kỹ  kinh tế xây dựng Quản  dự án II DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng STC Cấp mới
31 Nguyễn Song Toàn 10/3/2010 172647951 Kỹ  kinh tế vận tải Quản  dự án II DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng STC Cấp mới
Định giá xây dựng II
32 Nguyễn Tất  13/3/2002 172386425 Kỹ  xây dựng cảng- đường thủy Quản  dự án II DIB Công ty cổ phần  thiết kế  đầu  xây dựng Viễn Thông Cấp mới
33 Phạm Thanh Hiếu 08/9/1983 040287538 Kỹ  xây dựng Quản  dự án II DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng STC Cấp mới
34 Lương Tất Thành 04/6/1980 040240742 Kỹ  xây dựng cầu - đường Quản  dự án II DIB Công ty cổ phần đầu  xây dựng STC Cấp mới
35 Nguyễn Việt Cường 02/10/1982 040402306 Kỹ  xây dựng cảng- đường thủy Quản  dự án II DIB Công ty cổ phần  thiết kế  đầu  xây dựng Viễn Thông Cấp mới
36 Mai Quý Thắng 05/9/1981 151253946 Kỹ  xây dựng cầu dường Quản  dự án II DIB Công ty cổ phần  thiết kế  đầu  xây dựng Viễn Thông Cấp mới
37 Nguyễn Thái Lai 09/9/1981 040248124 Kỹ  công trình giao thông công chính Định giá xây dựng II DIB Công ty cổ phần xây dựng công trình 56  Cấp mới
38 Nguyễn Thanh Phương 23/09/1983 125186052 Kỹ  vật liệu xây dựng Định giá xây dựng II DIB Công ty cổ phần xây dựng công trình 56  Cấp mới
39 Phạm Văn Nam 24/9/1990 034090008519 Cao đẳng xây dựng cầu đường Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
40  Văn Hoàng 04/8/1986 040315377 Kỹ  thủy lợi Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
Định giá xây dựng III Cấp mới
41 Đinh Danh Phán 07/02/1989 034089008413  Cao Đẳng xây dựng dân dụng  công nghiệp Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
42 Nguyễn Văn Trung 10/11/1987 040314791 Kỹ  xây dựng công trình Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
43 Lường Thế Hoàng 19/11/1988 040357623 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
44  Xuân Tùng 19/05/1992 040396737 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng  Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
45 Trần Việt Bắc 30/08/1969 040427053 Trung cấp cầu đường bộ Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
46 Phạm Hào Quang 08/3/1983 040525063 Trung cấp Thủy lợi Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
47 Nguyễn Tiến Thắng 06/7/1980 131333714 Kỹ  xây dựng dân dụng  công nghiệp Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
48  Văn Quý 01/2/1983 1624497935 Trung cấp xây dựng Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
49 Doãn Đức Trị 23/12/1986 112033928 Trung cấp xây dựng Quản  dự án III DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
50 Nguyễn Văn Tiến 03/8/1983 036083002137 Kinh tế Thủy Lợi Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
Định giá xây dựng II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
51 Nguyễn Bình Trọng 06/02/1982 040536226 Kỹ  xây dựng cầu dường Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
Định giá xây dựng II Chuyển đổi
Giám sát công trình giao thông đường bộ III Chuyển đổi
52 Phan Văn Phong 14/10/1985 040547249 Kỹ  xây dựng cầu dường Quản  dự án II DIB Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát công trình giao thông đường bộ III Chuyển đổi
DANH SÁCH CÁC  NHÂN THI LẠI
53 Nguyễn Thị  14/11/1958 040151334 Kỹ  giao thông Định giá xây dựng III DIB-Điện Biên Công ty TNHH Nhật Minh Chuyển đổi
54 Phạm Duy Tùng 06/03/1988 172997927 Kỹ  công trình  Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình Nông Nghiệp  PTNT tỉnh Điện Biên Cấp mới
55 Hoàng Đình Ban 26/03/1987 040297030 Kỹ  xây dựng dân dụng  công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Công ty TNHH  vấn xây dựng Hoàng Dũng Cấp mới
56 Nguyễn Minh Nguyệt 06/03/1984 040827776 Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình Nông Nghiệp  PTNT tỉnh Điện Biên Cấp mới
57 Trần Ngọc Khôi 10/04/1979 040451162 Kỹ  cầu đường bộ Định giá xây dựng II DIB- Điện Biên Công ty TNHH  vấn  xây dựng Phú Minh Cấp mới
Thiết kế công trình giao thông đường bộ II Cấp mới
58 Lại Văn Chiến 12/02/1979 162166886 Kỹ  địa chất thủy văn công trình Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần  vấn xây dựng Thịnh Phát Chuyển đổi
59 Nguyễn Văn Tại 16/06/1975 040455812 Kỹ  xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Công ty TNHH ĐTXD  phát triển Tùng Dương chuyển đổi
60 Nguyễn Văn Hùng 01/08/1978 040452516 Kỹ  xây dựng công trình Giám sát Dân dụng  Công nghiệp II DIB- Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng số 2 tỉnh Điện Biên Cấp mới
61 Trần Thanh Hòa 17/02/1986 040321259 Kỹ  xây dựng cầu - đường  Khảo sát địa hình III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần  vấn XDGT tỉnh Điện Biên Cấp mới
62  Văn Thuấn 08/08/1984 142086714 Kỹ  xây dựng Thiết kế xây dựng công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần  vấn XDGT tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
63 Đặng Thị Hằng 7/11/1980 040831906 Trung cấp xây dựng kỹ thuật thi công  Giám sát công trình DD  CN III  DIB-Điện Biên Công ty TNHH  vấn XD Linh Sơn tỉnh Điện Biên Cấp mới
64 Phạm Văn Việt 07/12/1982 162372415 Trung cấp- chuyên ngành xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần  vấn XDGT tỉnh Điện Biên Cấp mới
Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
65 Điêu Chính Hoài Nam 06/03/1989 040364508 Kỹ  kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát Dân dụng  Công nghiệp III DIB- Điện Biên Công ty TNHH  vấn  Xây dựng TKC Cấp mới
Giám sát công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
66 Trần Văn Đính 02/05/1974 040340096 Kỹ  xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB- Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát, nước III Chuyển đổi
67 Bùi Trung Sơn  3/7/1990 040369357 Kỹ  kỹ thuật XD công trình giao thông  Giám sát công trình NN&PT nông thôn; III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần  vấn XD & chuyển giao công nghệ tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát công trình giao thông đường bộ
68 Nguyễn Thị Hoan 04/11/1956 040004387 Kỹ  xây dựng dân dụng  công nghiệp Thiết kế kết cấu  công trình DD  CN II DIB-Điện Biên Công ty TNHH  vấn  Xây Dựng An Toàn Phát Chuyển đổi
Giám sát DD&CN II Chuyển đổi
Khảo sát địa hình II Chuyển đổi
Quản  dự án II Cấp mới
69 Nguyễn Duy Điện  21/07/1980 040240709 Kỹ  xây dựng Giám sát giao thông đường bộ II DIB-Điện Biên Công ty TNHH  vấn  Xây Dựng An Toàn Phát Chuyển đổi
Giám sát DD&CN II Chuyển đổi
Thiết kế  kết cấu DD & CN III Cấp mới
70 Nguyễn Hồng Triệu  10/11/1980 131603970 Kỹ  thủy lợi Thiết kế công trình NN&PTNT III DIB-Điện Biên Công ty TNHH  vấn XD  thương mại Contstech Chuyển đổi
71 Nguyễn Văn Biền 30/06/1967 040183971 Kỹ  thủy lợi Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình Nông Nghiệp  PTNT tỉnh Điện Biên Chuyển đổi

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Thông báo Sở Xây dựng ban hành các quyết định 119/QĐ-SXD và 145/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 15+16 năm 2019
 • Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập đồ án Dự án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh